Lukáš Novák

Mgr. Lukáš Novák, Ph.D.

 

Vzdělání

Ph.D. v oboru filosofie, FF UK 2008

Mgr. v oboru filosofie, FF UK 2003

 

Současná zaměstnání

2021–dosud Člen badatelské skupiny pro překlady a edice středověkých filosofických a teologických textů (TRANSED) Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení, kde se věnuje překládání a komentování díla Jana Dunse Scota (zejména z oblasti metafyziky a epistemologie)

2003–dosud asistent a odborný asistent, Katedra filosofie a religionistiky TF JU (středověká filosofie, logika, epistemologie, metafyzika)

 

Minulá zaměstnání

LS 2019 odborný asistent, Katedra filosofie ZČU (teorie argumentace)

2008–2017 odborný asistent, ÚFaR FF UK (zaměření na středověkou filosofii)

ZS 2008 odborný asistent, Katedra psychologie, PEF ČZE (antropologie)

 

Další odborná činnost

2004–dosud redaktor a člen redakční rady časopisu Studia Neoaristotelica: A Journal of Analytical Scholasticism

 

Výzkumné projekty (výběr)

2021–2023 GA ČR 21-35651S „Jsoucno a přirozená teologie ve scotismu“ (hlavní řešitel)

2018–2020 GA ČR 18-05838S „Metafyzika vztahů ve druhé scholastice“ (spoluřešitel)

2014–2018 GA ČR 14-37038G „Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v Českých zemích a jejich širší evropský kontext“ (člen týmu)

2012–2017 Člen Univerzitního centra pro studium antické a středověké tradice (UNCE), UK

2011–2013 GA ČR P401-11-0906 „Možnosti realistické epistemologie tváří v tvář novověké kritice“ (hlavní řešitel)

2008–2010 GA AV ČR IAA 908280801 „Metafyzika v současné analytické filosofii a její souvislosti s metafyzikou novodobého aristotelismu“ (člen týmu)

 

Spolupořádání mezinárodních konferencí

Pedro Hurtado de Mendoza (1578–1641): System, Sources, Influence (České Budějovice, 25.–27. 11. 2016).

Metaphysics – Aristotelian, Scholastic, Analytic (Praha, 30. 6. – 3. 7. 2010)

Suárez’s Metaphysics: Disputationes Metaphysicae in Their Historical and Systematic Context (Praha, 1.–3. 10. 2008)

 

Publikace (výběr)

Knihy (autor)

Lukáš Novák – Vlastimil Vohánka, Kapitoly z epistemologie a noetiky (Praha: Krystal OP, 2015).

Lukáš Novák, Scire Deum esse: Scotův důkaz Boží existence jako vrcholný výkon metafyziky jakožto aristotelské vědy (Praha: Kalich 2011).

Lukáš Novák – Petr Dvořák, Úvod do logiky aristotelské tradice (1. vyd. České Budějovice: TF JU, 2007; 2. vyd. Praha: Krystal OP, 2011)

 

Knihy (editor)

D. Heider – Jan Samohýl – Lukáš Novák (eds.),Pluralita tradic od antiky po novověk, Studia Neoaristotelica, Suppplementum II (České Budějovice: TF JU, 2015).

L. Novák (ed.), Suárez's Metaphysics in Its Historical and Systematic Context (De Gruyter, 2014).

Daniel D. Novotný – L. Novák (eds.), Neo-Aristotelian Perspectives in Metaphysics (New York: Routledge, 2014).

L. Novák – D. D. Novotný – P. Sousedík – D. Svoboda (eds.), Metaphysics: Aristotelian, Scholastic, Analytic (Frankfurt: Ontos Verlag, 2012).

 

Články

„Suárez's Notion of Analogy: Scotus's Essential Order in Disguise?“ ACPQ 95/2 (2021): 195–234.

„Confusion or Precision? Disentangling the Semantics of a Pair of Scholastic Terms“, Studia Neoaristotelica 17/2 (2020): 151–200.

„How Pure a Potency? Prime Matter in Post-Medieval Thomism“, ACPQ 93/2 (2019): 271–308.

„More Aristotelian than Aristotle. Duns Scotus on Cognizing Singulars“, Filosofický časopis 65/Special Issue 2 (2017): 79–100.

„How (Not) to Be an Aristotelian With Respect to Contemporary Physics“, Studia Neoaristotelica 14/1 (2017): 85–109.

„Od Humovy teze k etickému dogmatismu“, Filosofický časopis 65/5 (2017): 773–782.

„Doctrina de connotatis v barokně-scholastické diskusi“, Studia Neoaristotelica 13/6 (Series Bohemoslovaca 1/4) (2016): 105–128.

„Iracionalita racionálního kompatibilismu: Kritika studie Davida Peroutky“. Studia Neoaristotelica 13/7 (Series Bohemoslovaca 1/5) (2016): 131–172

„Tomáš Akvinský instrumentalistou v matematice?“ Studia Neoaristotelica 13/4 (Series Bohemoslovaca 1/2) (2016): 41–66.

„Hylomorphism Between Thomism and Scotism“, Filosofický časopis, Special Issue, ed. P. Dvořák and T. Machula (2016): 61–77.

„Anima forma corporis: problém interpretace“, Studia theologica 17/1 (2015): 70–94.

„Scotova ‚recepce' iluminacionismu: Případová studie scholastického přístupu k autoritám“, Studia Neoaristotelica, Supplementum II: Pluralita tradic od antiky po novověk (2015): 147–174.

„Can We Speak about That Which Is Not? Actualism and Possibilism in Analytic Philsophy and Scholasticism“, in Maimonides on God and Duns Scotus on Logic and Metaphysics, vol. 12 of Proceedings of the Society for Medieval Logic and Metaphysics, ed. G. Klima and A. Hall (Cambridge Scholars Publishing, 2015), 155–188.

(s Danielem D. Novotným) „Why Metaphysics? A Rather Ambitious Introduction“, in Neo-Aristotelian Perspectives in Metaphysics, ed. Daniel D. Novotný and Lukáš Novák (Routledge, 2014), 1–16.

„Divine Ideas, Instants of Nature, and the Spectre of 'verum esse secundum quid': A Criticism of M. Renemann's Interpretation of Scotus“, Studia Neoaristotelica 9/2 (2012): 185–203.

„An Aristotelian Argument Against Bare Particulars“, in Metaphysics: Aristotelian, Scholastic, Analytic, ed. L. Novák, D. D. Novotný, P. Sousedík, D. Svoboda, 113–122 (Frankfurt-Heusenstamm: Ontos Verlag, 2012).

„The Theory of Relations in Rodrigo de Arriaga SJ“, in Bohemia Jesuitica 1556–2006, ed. Petronila Cemus (Praha: Karolinum, 2010), vol. 1: 525–534.

„Conceptual Atomism, ‘Aporia Generis’ and a Way Out for Leibniz and the Aristotelians, Studia Neoaristotelica 6/1 (2009): 15–49.

„The (Non-)Reception of Scotus's Proof of God's Existence by the Baroque Scotists“, Quaestio 8, a cura di Pasquale Porro e Jacob Schmutz (2008): 323–344.

„Scoti de conceptu entis doctrina a Mastrio retractata et contra Poncium propugnata“, in „Rem in seipsa cernere.“ Saggi sul pensiero filosofico di Bartolomeo Mastri (1602–1773), Subsidia mediaevalia Pataviana 7, ed. M. Forlivesi (Padova, Il Poligrafo, 2006), 237–259.

„Sémantika vlastních jmen a identitní teorie predikace“, Studia Neoaristotelica 1/1–2 (2004): 10–32.

 

Edice

(+ M. Severa): „Joannes Versor: Quaestiones super De ente et essentia sancti Thomae de Aquino ordinis fratrum praedicatorum“, Studia Neoaristotelica 5/2 (2008): 209–254.

(+ N. Cuhrová): „Franciscus de Mayronis: Quodlibeti quaestiones VI. et VII. (De entibus rationis)“, Studia Neoaristotelica 3/2 (2006): 198–239.

(+ R. Mašek, M. Lánský, S. Sousedík): „Franciscus de Mayronis: Tractatus De esse essentiae et existentiae“, Studia Neoaristotelica 2/2 (2005): 277–322.