Akce

09.03.
2020
konference

International conference

FLÚ, Jilská 1, AKC

RHETORIC OF PHILOSOPHERS II

09.12.
2019
konference

International conference

FLÚ, Jilská 1, AKC

RHETORIC OF PHILOSOPHERS I

22.02.
2019
kolokvium

Kolokvium k antické filosofii: work in progress

FLÚ, Jilská 1, zasedací místnost

Pavol Labuda - Aristotelova teória jazyka vo svetle Phys. I,1 (184a10-b14)

12.03.
2018
Kolokvium

Kolokvium k antické filosofii: work in progress

prof. Klaus Corcilius (Universität Tübingen)
Úfar, FF UK, nám. Jana Palacha 2 (2. patro, místnost 225V)

The Teleology of Practical in Aristotle

01.02.
2018
Konference

Konference

Akademické konferenční centrum, Husova 1, Praha 1

Metafysika

10.01.
2018
Kolokvium

Kolokvium k antické filosofii: work in progress

PhD. Antonín Šíma
FLÚ AV (zasedací místnost, 1. patro), Jilská 1, Praha 1

Předměty matematiky mezi Platónem a Aristotelem

24.11.
2017
Kolokvium

Kolokvium k antické filosofii: work in progress

Filip Horáček
FLÚ AV (zasedací místnost, 1. patro), Jilská 1, Praha 1

Pneuma a věštění v Synesiově spise O snech

30.10.
2017
přednáška

Lecture

prof. Rudolf Schuessler
Zasedací místnost FLÚ AV (Jilská 1)

Scholastic contributions to the rise of modern probability in the seventeenth-century

24.10.
2017
Kolokvium

Kolokvium k antické filosofii: work in progress

Ondřej Černý
CMS (zasedací místnost), FLÚ AV (1. patro), Jilská 1, Praha 1

Jak a proč napodobovat nenapodobitelné: Kratylos 422a-427d

19.10.
2017
Konference

International conference: Galen's Epistomology

Mezinárodní konference
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6