Efrem Jindráček

PhDr. Mgr. Efrem Jindráček, Ph.D. (1975)

Vědecký asistent

jindracek[at]flu.cas.cz

Vzdělání

Ph.D. obor filosofie, Facoltà di Filosofia, Pontificia Università San Tommaso d'Aquino in Urbe (Řím) 2008; nostrifikováno MŠMT 2009.

PhDr., obor filosofie, Facoltà di Filosofia, Pontificia Università San Tommaso d'Aquino in Urbe (Řím); 2005 nostrifikováno MŠMT 2009.

Lect. Sacrae Theologiae Lector, Generální studium sv. Tomáše Akvinského, Česká dominikánská provincie, Olomouc 2001.

Mgr., obor teologie, Cyrilometodějská teologická fakulta, Universita Palackého, Olomouc 1999.

Jindracek

Současná zaměstnání

Od r. 2018 řádný profesor (Docens Ordinarius) na Filosofické fakultě Papežské university sv. Tomáše Akvinského v Římě (PUST), výuka metafysiky, logiky, dějiny středověké filosofie, dějiny tomismu, výklad vybraných traktátů Tomáše Akvinského pro všechny tři cykly (bakalářské, licenciátní a doktorské studium), plný úvazek.

Od. r. 2016 vědecký asistent Filosofického ústavu AV ČR v Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení v Praze, částečný úvazek.

Badatelská činnost zaměřena na dějiny středověké a renesanční filosofie, metafysiku a logiku tomistické školy a na interpretaci antických autorů v latinské filosofické tradici.

Od r. 1993 člen řeholního Řádu Kazatelů (dominikánů) a od r. 2002 vysvěcen na kněze (Římskokatolická církev).

Minulá zaměstnání

2018-2023 mimořádný profesor (Docens Extraordinarius) na Filosofické fakultě Papežské university sv. Tomáše Akvinského v Římě (PUST), výuka metafysiky, logiky, dějiny středověké filosofie, dějiny tomismu, výklad vybraných traktátů Tomáše Akvinského pro všechny tři cykly (bakalářské, licenciátní a doktorské studium), plný úvazek.

2013-2018 stálý vyučující (docens aggregatus) oborů metafyzika, logika, dějiny středověké filosofie, dějiny tomismu, výklad vybraných traktátů Tomáše Akvinského) na Filosofické fakultě PUST, Řím.

2012-2017 proděkan (vice-decano) Filosofické fakulty Papežské university Sv. Tomáše Akvinského v Římě (PUST).

2010-2013 pověřený vyučující (docens incaricatus) oborů metafyzika, dějiny středověké filosofie, dějiny tomismu, výklad vybraných traktátů Tomáše Akvinského na Filosofické fakultě PUST, Řím.

2009-2016 postdoktorand Filosofického ústavu AV ČR na Oddělení pro dějiny starší české evropské filosofie.

2009-2010 hostující lektor (professor invitatus) pro obor metafyzika, dějiny středověké filosofie na Filosofické fakultě PUST, Řím.

2007-2009 externí doktorand, Filosofický ústav AV ČR, Oddělení pro dějiny starší české evropské filosofie, Praha.

2002-2011 farní vikář, Římskokatolická farnost Sv. Kříže, Znojmo.

2001 asistent, Katolická teologická fakulta, Universita Karlova, Praha.

2000-2001 externí lektor filosofie, Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo.

1999-2000 zástupce náčelníka Humanitní služby, poddůstojník, základní vojenská služba Armády České republiky (AČR), Kroměříž.

Publikační činnost

Odborná monografie

Jindráček, E., „Paolo Barbò da Soncino: Questioni di Metafisica Introduzione alla vita ed al pensiero di un tomista rinascimentale con l’edizione critica del IV libro delle sue Acutissimae Quaestiones Metaphysicales.“ Con la prefazione di Serge-Thomas Bonino, O.P., Angelicum University Press, Roma 2017. ISBN: 978-88-99616-08-3.

Odborně-popularizační kniha

Jindráček, E., „Dominikánský klášter ve Znojmě: Dějiny, památky, současnost.“ Klášter dominikánů, Znojmo 2001.

Vědecké články a kapitoly v knihách a sbornících

21. Jindráček, E.: San Domenico in Soriano nella predicazione domenicana, In: Alford, Helen (ed.), Preaching and the Arts/Predicazione e Arte, Communitas 2021. Angelicum University Press: Roma 2022, pp. 49-72. ISBN: 9788899616564

20. Jindráček, E., “Chapter 7: The Western Reception of Aquinas in the Fifteenth Century”, in: Levering, Matthew – Plested, Marcus (eds.): The Oxford Handbook of the Reception of Aquinas. New York: Oxford University Press 2021, s. 93-102. ISBN 978–0–19–879802–6.

19. Jindráček, E., Blahoslavený Dominik Zavřel , Revue církevního práva - Church Law Review. 83/2 (2021), s. 67-75. ISSN 121-1635.

18. Jindráček, E., „Le «actus essendi» selon quelques thomistes principaux entre XVe et Evie siècles. Jean Capreolus, Dominique de Flandres, Thomas De Vio, François Silvestri de Ferrara, Dominique Bañez et Jean de Saint Thomas”, in: Actus Essendi. Saint Thomas d'Aquin et ses interprètes, M. Raffray (vyd.), Parole et Silence, Paris 2018, s. 127-174. ISBN: 978-2-88959-020-9.

17. Jindráček, E., „Formazione accademica contemporanea: l’Ordine dei Frati Predicatori.“ Vita Nostra. Rivista periodica dell’Associazione “Nuova Cîteaux”, Roč. VII, č. 2 (2017), s. 80-84. ISSN: 2280-9805.

16. Jindráček, E., „Dominikáni v Klatovech a duchovní atmosféra na sklonku středověku. Dominikaner in Klattau und geistige Atmosphäre im Spätmittelalter,“ kritická edice s překladem: rkp. Piò, Michele: Storia dei Conventi Domenicani (17. stol.), in: Česko-německé vztahy v období 1200-1500: Klatovy, 25.-26.11.2016. Š. Lesná (překlad), Město Klatovy, Klatovy 2017, s. 113-139. ISBN: 978-80-906037-6-9.

15. Jindráček, E., „L'insegnamento domenicano a Roma 1909-2009.“ Angelicum. Roč. 94, č. 3 (2017), s. 529-550. ISSN: 1123-5772.

14. Jindráček, E., „Vím, komu jsem uvěřil (2 Tim 1, 12)”, in: Život z víry. Almanach článků pro katolickou spiritualitu, Una Voce, Brno 2015, s. 9-15. ISBN: 978-80-905311-2-3.

13. Jindráček, E., „L'influsso della causa primaria su quella secondaria: l'interpretazione del Liber de causis tra Tommaso d'Aquino, Sigieri da Brabante e Crisostomo Javelli.“ Angelicum. Roč. 91, č. 1 (2014), s. 95-104. ISSN: 1123-5772.

12. Jindráček, E., „Několik poznámek k filosofickým důkazům existence separovaných substancí u Tomáše Akvinského.“ Aither. Journal for the Study of Greek and Latin Philosophical Traditions. Roč. 7, č. 4 (2012), s. 105-114. ISSN: 1803-7860.

11. Jindráček, E., „Téma univerzálií v italském tomismu 14. a 15. století.“ Studia Neoaristotelica. Supplementum I (2012), s. 153–171. ISSN: 1214-8407 (Print); 1804-6843 (Online).

10. Jindráček, E., „Petr Nigri z Kadaně a jeho pojetí «pomyslného jsoucna».“, Filosofický časopis. Roč. 59, č. 5 (2011), s. 483–498. ISSN: 0015-1831.

9. Jindráček, E., „Historická analýza a filosofická interpretace: Dva přístupy ke studiu starší filosofie“. Aither. Journal for the Study of Greek and Latin Philosophical Traditions. Roč. 1, č. 2 (2009), s. 175–178. ISSN: 1803-7860 (Online); ISSN 1803-7879 (Print).

8. Jindráček, E., „Pavel ze Soncina a italský tomismus konce XV. Století“. Studia Neoaristotelica. Roč. 6, č. 2 (2009), s. 247–264. ISSN: 1214-8407.

7. Jindráček, E., „Vývoj a vnitřní konfrontace euroamerické tomistické psychologie od 19. do 20. století“, in: Česká tomistická psychologie: Historie a perspektivy, M. Nakonečný, T. Machula, J. Samohýl (vyd.), Triton, Praha – Kroměříž 2009, s. 110–129. ISBN: 978-80-7387-338-7.

6. Jindráček, E., „Paolo Barbò da Soncino: La vita ed il pensiero di un tomista rinascimentale.“ Archivum Fratrum Praedicatorum. Roč. 78 (2008), s. 79–148 ISSN: 0391-7320.

5. Jindráček, E. D., „Filosofická povaha dogmatu“. Studia Theologica. Roč. 6, č. 2 (2004), s. 24–34. ISSN: 1212-8570.

4. Jindráček, E., „Užití filosofických termínů ousia, substantia a jejich odvozenin v dogmatu“. Studia Theologica. Roč. 5, č. 4 (2003), s. 39–54. ISSN: 1212-8570.

3. Jindráček, E. D, „Princip individuace v Tomášově traktátu De ente et essentia“. Studia Theologica. Roč. 3, č. 2 (2001), s. 21–35. ISSN: 1212-8570.

2. Jindráček, E., „Filosofie bytí a formulace dogmatu“, in: Akta Společnosti Tomáše Akvinského, 1 (2001), s. 39–44. ISSN: 1213-9130.

1. Jindráček, E., „Subsistentní povaha duše jako formy“. Distance. Roč. 4 (2001), s. 76–80. ISSN: 1212-7833.

 

Encyklopedická hesla a polemické studie

4. Jindráček, Efrem: Tomismo, in: Lessico di Storia della Chiesa. Ed. Bernard Ardura, Lateran University Press: Città del Vaticano 2020, pp. 600-603 [ISBN: 978-88-465-1262-8].

3. Jindráček, E., „Thomism in Renaissance Philosophy”, in: Encyclopedia of Renaissance Philosophy. M. Sgarbi (vyd.), Springer, Cham 2019, s. 1-12. ISBN 978-3-319-02848-4. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-02848-4_329-2

2. Jindráček, E., „Soncino, Paolo Barbo“, in: Encyclopedia of Renaissance Philosophy, M. Sgarbi (vyd.), Springer, Cham 2015, s. 1-5. ISBN: 978-3-319-02848-4. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-02848-4_325-3

1. Blankenhorn, B., Droste, C. J., Jindráček, E., Legge, D., White, T. J., “Aquinas & Homosexuality. Five Dominicans Respond to Adriano Oliva”. Angelicum. Roč. 92, č. 3 (2015), s. 299-304. ISSN: 1123-5772. https://rivistaangelicum.files.wordpress.com/2015/02/aquinas-homosexuality.pdf

Recenzní studie

14. Jindráček, Efrem: On Divine Revelation: The Teaching of the Catholic Faith I, by Garrigou-Lagrange, Fr. Réginald OP, translated by Minerd, Matthew K. with introduction by Cuddy, Cajetan, OP, Emmaus Academic, Steubenville (Ohio), 2022, vol. I, pp. 856, On Divine Revelation: The Teaching of the Catholic Faith II by Garrigou-Lagrange, Fr. Réginald OP, translated by Minerd, Matthew K., Emmaus Academic, Steubenville (Ohio), 2022, vol. II, pp. 656. New Blackfriars, 104(2023), pp. 599-602 [ISSN: 0028-4289] DOI: https://doi.org/10.1111/nbfr.12856

13. Jindráček, Efrem: Gimigliano, Giuseppe, Storia del pensiero occidentale. Dalle origini all’anno zero, Aracne, 2017, 204 pp., ISBN 978-88-25503-76-0, Angelicum. 97/1 (2020), pp. 147-150 [ISSN 1123-5772].

12. Jindráček, E., „D. Svoboda, Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského. Od pojmu jsoucna a jednoty k pojmu celku a části.“ Filosofický časopis. Roč. 66, č. 3 (2018), s. 419-432. ISSN: 0015-1831.

11. Jindráček, E., „La storia dei Domenicani in Boemia. [J. Zouhar, Česká dominikánská provincie v raném novověku (1435–1790)]“ Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma. Roč. 10 (2016), s. 175-181. ISSN:1214-9438.

10. Jindráček, E., „J. Jitka, Kapitoly ze života Lva Skrbenského z Hříště pohledem Svatého Stolce.“ Studia theologica. Roč. 18, č. 1 (2016), s. 177-180. ISSN: 1212-8570.

9. Jindráček, E., „P. Porro, Tommaso d’Aquino. Un profilo storico-filosofico.“ Angelicum. Roč. 90, č. 3 (2013), s. 645–655. ISSN: 1123-5772.

8. Jindráček, E., „J. Ggorczyca, Essere per l’altro. Fondamenti di etica filosofica.“ Angelicum. Roč. 89, č. 2 (2012), s. 595–599. ISSN: 1123-5772.

7. Jindráček, E., „D. Peroutka, Aristotelská nauka o potencích.“ Reflexe. Roč. 42 (2012), s. 111–118. ISSN: 0862-6901.

6. Jindráček, E., „P. Pasqualucci, Metafisica del soggetto.“ Angelicum. Roč. 88, č. 3 (2011), s. 871–872. ISSN: 1123-5772.

5. Jindráček, E., „T. Machula, Causa efficiens Příčina účinná a princip kauzality mezi realismem a Redukcionismem.“ Reflexe. Roč. 40 (2011), s. 114–119. ISSN: 0862-6901.

4. Jindráček, E., „J. Gredt, Základy aristotelsko-tomistické filosofie.“ Reflexe. Roč. 38 (2010), s. 131–136. ISSN: 0862-6901.

3. Jindráček, E., „W. Zega, Filozofia Boga w Quaestiones Sententiarum Mikolaja Bicepsa“ Filosofický časopis. Roč. 58, č. 3 (2010), s. 459–465. ISSN: 0015-1831.

2. Jindráček, E., „P. Dvořák, Tomáš a Kajetán o analogii jmen.“ Filosofický časopis. Roč. 56, č. 3 (2008), s. 468-472. ISSN: 0015-1831.

1. Jindráček, E., „T. Petráček, Výklad Bible v době (anti-) modernistické krize. Život a dílo Vincenta Zapletala OP.“ Salve. Roč. 17, č. 1 (2007), s. 145-147. ISSN: 1213-6301.

 

Překlady z latiny

3. Humbert z Romans, Dopis o třech základních řeholních slibech [Humbertus de Romanis: De tribus votis substantialibus religionis ], předmluva Bruno Cadoré OP, překlad a poznámky Efrem Jindráček OP, Krystal OP: Praha 2021, 76 s. ISBN 978-80-7575-107-2.

 

2. Pius XII., Humani generis. Matice cyrilometodějská, Olomouc 2004. ISBN: 80-7266-174-4.

1. Réginald Garrigou-Lagrange, O rozlišování duchů; Salve. Roč. 7, č. 3 (1997), s. 39-47; roč. 7, č. 4 (1997), s. 30-36. ISSN: 1213-6301.

Aktivní účast na konferencích

15. Mezinárodní kolokvium: Univocity and Analogy in the Long Thomist and Scotist Traditions: 26-28 October 2023, The Thomistic Institute (Rome/Angelicum) Videokonference Efrem Jindráček: Michael Saravetius de Petrasancta OP and his treatise De analogia entis contra Scotistas (1516).

https://angelicum.it/thomistic-institute/2023/10/28/treatise-de-analogia-entis-contra-scotistas/

https://www.youtube.com/live/Lkl2vDCdupg?feature=shared

14. Mezinárodní kolokvium: L’ipsum Esse nel pensiero di Tommaso d’Aquino. Řím 19-20 IV 2023, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Facoltà di Filosofia, Cattedra Marco Arosio di Alti Studi Medievali, Con il patrocinio della S.I.T.A. Videokonference Efrem Jindráček O.P.: Esse come un accidente? L’interpretazione di Domenico di Fiandra. https://youtu.be/esd_OUn8vI4?feature=shared

13. Mezinárodní kolokvium: RELATION and SUBSTANCE Interpreted by philosophy: A Critical and Thomistic Reflection Řím 24 II 2023, Facoltà di filosofia della Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (Angelicum): Veřejná přednáška Efrem Jindráček: The Place of Relation in the Constitution of the Human Person.

12. Mezinárodní kongres: What is a Thomist? A Historical-Speculative Consideration. Rome (Italy), XI International Thomistic Congress: Vetera novis augere. The resources of the Thomist tradition in the current context., 19.09.2022 (19.09.2022-24.09.2022).

11. Mezinárodní knference: Communitas 2021 Preaching and the Arts: San Domenico in Soriano nella predicazione domenicana Řím, Itálie, 26.04.2021

https://www.youtube.com/watch?v=wihPdID6i0g&t=1434s

10. Mezinárodní konference San Tommaso d’Aquino, Venerazione, Santi e Chiese di Maenza. Comune di Maenza, Compagnia dei Lepini. Příspěvek: „La povertà religiosa. San Tommaso d'Aquino e l'Ordine dei Predicatori". Maenza, Itálie 24.11.2018.

9. Mezinárodní konference: Výzvy naturalizmu. 22. konference Spoločnosti pre kresťansky orientovanú filozofiu. Příspěvek: „Přednosti a limity čistě přirozené metafysiky.“ Praha 10. 9. 2018.

8. Mezinárodní symposium Setkávání - Encounters – Begegnungen. Klatovské katakomby a Ackermann Gemeinde Regensburg. Publikovaný příspěvek: „Dominikáni v Klatovech a atmosféra sklonku středověku.“ Klatovy 26.11.2016.

7. Mezinárodní symposium Gli ordini mendicanti tra insegnamento e ricerca universitaria. Pontificia Università Antonianum - Pontificia Università San Tommaso d'Aquino. Publikovaný příspěvek „L'insegnamento domenicano a Roma: 1908-2008.“ Řím 12.11.2016.

6. Mezinárodní konference k 800. výročí založení Řádu kazatelů – dominikánů U mosta slúžiti. Česká dominikánská provincie a Centrum medievistických studií FLÚ AV ČR. Příspěvek přijatý do tisku „První dominikáni na pražské universitě (1347-1420)“, Praha 29. 9. 2016.

5. Mezinárodní symposium Recovering Causality, Historical Sources and Systematic Challenges from a Thomistic Perspective. Pontifical University of Saint Thomas Aquinas in Rome. Publikovaný příspěvek „L’influsso della causa primaria su quella secondaria: l’interpretazione del Liber De causis tra Tommaso d’Aquino, Sigieri da Brabante e Giovanni Crisostomo Javelli.” Řím, 25. 6. 2014.

4. Mezinárodní kolokvium God in the Philosophical Tradition. FLÚ AV ČR. Příspěvek publikovaný v českém překladu „Les preuves hilosophiques de l'existence des substances séparées chez Thomas d'Aquin.“ Praha 20.04.2012.

3. Mezinárodní workshop. Hlavní příspěvek „La nozione e il significato dell'«esse essentiae» nel contesto tomista.“ Facoltà di Filosofia, Pontificia Università San Tommaso d'Aquino in Urbe. Řím 10. 03. 2012.

2. Konference Problematika univerzálií od raně středověké po raně novověkou scholastiku TF JCU a FLÚ AV ČR. Publikovaný příspěvek „Téma univerzálií v italském tomismu 14. a 15. století.“ Nové Hrady 11.12. 2010.

1.Mezinárodní konference Tomáš Akvinský a tomizmy. Združenie učiteľov filozofie na teologických fakultách SR a ČR. Publikovaný příspěvek „Pavel ze Soncina a italský tomismus XV. století.“ Praha, 2. 9. 2008

 

Grantové projekty

Filosofické směry v počátcích Karlovy Univerzity: filosofické myšlení prvních dominikánských lektorů na UK v Praze, GAČR P401/11/1362, 2010-2012 (řešitel.)

Tradice a perspektivy české tomistické psychologie, v GAČR 406/07/0660, 2007-2009 (externí spoluřešitel).

Filosofické myšlení prvních dominikánských lektorů na UK v Praze, Mikuláš Biceps: O věčnosti světa, interní startovací grantový projekt FLÚ AV ČR AV0Z90090514-I065, 2008-2009 (řešitel).

 

Zahraniční výzkumné pobyty a zkušenosti

Bodleian Library, Blackfriars Hall, Oxford, srpen 2013.

Thomistic Institute, Dominican House of Studies, Pontifical Faculty of the Immaculate Conception, USA, Washington D.C., červenec 2013.

Instituto Filosófico Aristotélico-Tomista (IFAT), São Paulo, Brazílie, duben 2013.

Le Centre d'études du Saulchoir, Paříž, prosinec 2012.

Società Internazionale Tommaso d'Aquino, Lugano, Švýcarsko, duben 2000.

Società Internazionale Tommaso d'Aquino, Lugano, Švýcarsko, duben 1998.

Studio Teologico Accademico Bolognese, Bologna, Itálie, duben 1997.

Studio Teologico Accademico Bolognese, Bologna, Itálie, srpen 1996.

Vědecko-organizační činnost a členství

2012-2017 proděkan Filosofické fakulty PUST zodpovědný mj. za veřejné konference a studijní dny.

2014-2016 člen řídící komise Institutu Alberta Velikého pro výzkum epistemologie, Řím.

2014, červen, spoluorganizátor mezinárodního symposia Recovering Causality, Historical Sources and Systematic Challenges from a Thomistic Perspective, Řím.

2012 březen, hlavní organizátor Study meeting Filosofické fakulty PUST, Řím.

2010-2012 moderátor Generálního studia České dominikánské provincie, Olomouc.

2006 – lektor filosofie Generálního studia České dominikánské provincie, Olomouc.

2003-2010 provinční knihovník České dominikánské provincie, Praha-Olomouc.

2002-2014 člen ediční rady České dominikánské provincie, Praha.

2001 prosinec, hlavní organizátor Konference SITA Vztah filosofie a teologie, Praha.

2001-2004 sekretář Společnosti Tomáše Akvinského (SITA).

2001 květen, zakladatel Společnosti Tomáše Akvinského (SITA), v České republice.

Člen Rady Filosofické fakulty PUST.

Člen redakční rady časopisu Angelicum, Řím.

Člen Badatelské skupiny pro překlady a edice středověkých filosofických a teologických textů TRANSED (TRANSlationes & EDitiones), FLÚ AV ČR Praha.

Člen Společné výzkumné skupiny pro studium post-středověké scholastiky FLÚ AV ČR a TF JU v Českých Budějovicích.

Vědecko-popularizační přednášky

2022 Stvoření světa jako závěr čistě filosofického důkazu? Summer School St. Thomas Aquinas, Tuchoměřice u Prahy (01.08.2022)

2023 Letní škola sv. Tomáše Akvinského: Trojice Tuchoměřice 31 VII-05 VIII 2023, Česká dominikánská provincie, Videokonference Efrem Jindráček: Základní terminologie Tomášova pojednání o Trojici. https://www.youtube.com/watch?v=YyRBdiCZCGE

2022 Stvoření světa jako závěr čistě filosofického důkazu? Summer School St. Thomas Aquinas, Tuchoměřice u Prahy (01.08.2022)

https://youtu.be/T04SxVtTfnQ?feature=shared

https://youtu.be/Gm0DOnyyI8w?feature=shared

2021 Existence Boha jako téma rozumové úvahy, vzdělávací přednáška pro veřejnost,

Čelákovice.

2021 Liturgie dominikánského řádu vzdělávací přednáška pro veřejnost, Vyšší Brod.

2019 Co je to inkvizice?Akademické týdny, vzdělávací přednáška pro veřejnost, Sněžné v Orlických horách.

2019 Co je to kontemplace? Odborně vzdělávací přednáška pro veřejnost, České Budějovice.

2019 Místo kontemplace na cestě ke křesťanské svatosti. Odborně vzdělávací přednáška pro veřejnost, České Budějovice.

2018 Existence Boha jako téma rozumové úvahy. Veřejná přednáška, Ústí nad Labem.

2018 Svatí inkvizitoři z Dominikánského řádu. Veřejná přednáška, Vyšší Brod.

2018 Dominikánští inkvizitoři v českých zemích. Veřejná přednáška, Vyšší Brod.

2017 Koncepce středověké university a řeholní řády. Odpoledne s Filosofickým ústavem, Filosofická kavárna, přednáška pro veřejnost s diskusí, Praha.

2016 Jak může dobrý Bůh dopouštět zlo? Veřejná přednáška, Praha.

2011 Místo Tomáše Akvinského v katolickém myšlení. Veřejná přednáška, Olomouc.

2010 O klášterech ve Znojmě a jejich odkazu. Veřejná beseda, Dům umění Jihomoravského muzea ve Znojmě.

2010 Nástin křesťanství. Přednáška pro studenty gymnázia, Znojmo.

2010 Řeholní řády ve středověku. Přednáška pro studenty gymnázia, Znojmo.

2010 Dějiny a poslání dominikánského řádu. Cyklus přednášek pro veřejnost, Znojmo.

2006 Existence Boha jako předmět rozumové úvahy. Veřejná přednáška, Praha.

2005 Místo Tomáše Akvinského v katolické teologii. Veřejná přednáška, Brno.

2004 Místo Tomáše Akvinského v křesťanské filosofii. Veřejná přednáška, Brno.

2001 Přirozený zákon a lidská společnost. Přednáška pro studenty SZŠ, Znojmo.

2001 Člověk jako osoba. Přednáška pro studenty Střední zdravotnické školy ve Znojmě.

Poslední aktualizace 29.1.2024.