Kateřina Kutarňová

Mgr. Kateřina Kutarňová, Ph.D. (1984)

Post-doktorandka

Vzdělání

PhD., v oboru filosofie, Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2021.

Mgr., v oboru religionistika, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2011.

Bc., v oboru religionistika, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2008.

Současné zaměstnání

Od července 2021 post-doktorandka Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení, FLÚ AV ČR.

Publikační činnost

Vědecké články a kapitoly v knihách a sbornících

6. Reading Teresa of Avila Through Aquinas: On the Soul, Spiritual Development and Knowledge (Münster: Aschendorff Verlag, 2022), Ed. Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters, Neue Folge, 92.

5. „Reading Teresa’s Sixth Dwelling Places of the Interior Castle on Mystical Knowledge through Aquinas“, Scripta Theologica 54 (2022), 91–119.

4. „Suffering for the Love of God: Adam, Job, Theotokos and Christ“, Cauriensia: Revista anual de Ciencias Eclesiásticas XIV (2019), 537–550.

3. „Thomas Aquinas: Incarnate Spirit“, in Ladislava Říhová (ed.), Jednota v mnohosti/In pluribus unitas 2016, Nakladatelství Luboš Marek pro HTF UK Praha, 2018, 184–189.

2. „The Structure of the Soul in St. Teresa of Avila’s Interior Castle“, Angelicum 94:2 (2017), 387–411.

1. „Úvodní studie“, in Tomáš Akvinský, Člověk jako tělo a duše v Telogické sumě, ST I, q. 75–76 (Krystal OP: Praha, 2017).

Recenze

2. Odborná recenze: Tomáš Akvinský, O životě činném a kontemplativním v Teologické sumě (Krystal OP: Praha: 2020).

1. Recenze: Tomáš Akvinský, Dary Ducha svatého v Teologické sumě, Studia Theologica 21:3 (2019), 201–202.

Překlady

4. Lopez, Antonio. „Bez počátku: Lidská svoboda a Boží všemohoucnost,“ Communio: časopis pro křesťanskou kulturu 102:1 (2022), 54–74.

3. Lacca, Emanuele. „Jak reagovat na pandemii a jak se s ní vyrovnat na osobní i společenské rovině: etická perspektiva,“ Caritas et Veritas 11:1 (2021), 59–67.

2. Tomáš Akvinský, Člověk jako tělo a duše v Telogické sumě, ST 1, q. 75–76 (Krystal OP: Praha, 2017).

1. Daniela Šterbáková, Myslet: komentář k novele Chůze a románům Staří Mistři a Mýcení Thomase Bernharda (Praha: FF UK, 2016).

Přednášky a konference (s aktivní účastí)

5. Initiation and Mystagogy in Thomas Aquinas. Thomas Instituut te Utrecht, Nizozemí, 13.-15.12. 2018. Příspěvek „Mystical Knowledge: the Desired End of Initiation and Mystagogy?“

4. Letní škola, Albertus Magnus Center for Scholastic Studies, Norcia, Itálie. 17.-28.6.2018. Zvaná přednáška: „Suffering for the Love of God“.

3. Intelligence and Will in Thomas Aquinas. Universidad de Navarra, Pamplona, Španělsko. 26.-27.4.2018. Příspěvek „Will: The Power to Reach God“.

2. Nature, Value and Normativity (workshop). Institut für Philosophie, Universität Bamberg, Německo – Katedra Filosofie a religionistiky, TF JU, České Budějovice. 31.5. 2017. Příspěvek „What does Nurture our Nature? Our Body or Our Soul?“

1. Jednota v mnohosti/In pluribus unitas. Doktorandská konference, HTF UK, Praha, 20.-23.10.2016. Příspěvek „Thomas Aquinas: Incarnate Spirit“.

Grantové projekty

2. Grantový projekt, Kontexty současné teologie, GA JU 157/2016/H. Hlavní řešitel doc. Michal Opatrný, Dr. Theol. Spoluřešitelka projektu.

1. Grantový projekt, St. Teresa of Avila’s Teaching on Soul, GA JU 074/2016/H. Hlavní řešitel.

Zahraniční výzkumné pobyty a zkušenosti

3. Summer School on Baroque Scholasticism. Max-Planck-Institute for European Legal History, Frankfurt a/Main, Německo, 26.-30.8.2019.

2. „Human Suffering and Divine Providence: Thomas’s Commentary on Job“ (l etní škola). Albertus Magnus Center for Scholastic Studies, Norcia, Itálie, 17.-28.6.2018.

1. Divine Power in a Hidden Way: Thomas ’ Commentary on Sentences IV (letní škola). Albertus Magnus Center for Scholastic Studies, Norcia, Itálie, 2.-14.7-2017.