Miroslav Hanke

Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D. (1983)

hanke[at]flu.cas.cz

Researcher ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3906-3151

ResearcherID G-8842-2014

Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2010

Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2007

Vědecké zaměření a praxe

Po ukončení doktorského studia na Palackého univerzitě v Olomouci v roce 2010 jsem byl zaměstnán jako vědecký pracovník na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (2010–2011) a vyučující sociologie na Palackého univerzitě v Olomouci (2011). V současné době jsem postdoktorandem na Filozofickém ústavu AVČR (od 2011), badatelem RCTHS při Katedře filozofie Západočeské univerzity v Plzni (2012–2015) a přednášejícím na Katedře filozofie Západočeské univerzity v Plzni (od 2017). Můj výzkum se zaměřuje na pozdně středověkou, poststředověkou scholastickou logiku a dějiny vědy.

Publikační činnost (výběr)

M. HANKE, “Richard Lavenham’s Tractatus terminorum naturalium”, in Vivarium 61 (2023), 167–243.

M. HANKE, "Epistemic Sophisms, Calculatores and John Mair’s Circle", Noctua 9 (2022), 89-133.

M. HANKE, "The Casus Obligationis Attributed to William Heytesbury", Cahiers de l’Institut du Moyen-Âge Grec et Latin 90 ( 2021), 226-264.

M. HANKE, “The Logic of Impossible Scenarios in Hurtado de Mendoza’s Tractatus de Trinitate”, in Vivarium 59 (2021), 324–359.

M. HANKE, “Between Imagination and Gambling. The Forms of Validity in Scholastic Logic”, in History and Philosophy of Logic 41 (2020), 331–351.

M. HANKE, “Jesuit Probabilistic Logic between Scholastic and Academic Philosophy”, in History and Philosophy of Logic 40 (2019), 355–373.

M. HANKE, “The Probabilistic Logic of Eusebius Amort (1692–1775)”, in Early Science and Medicine 24 (2019), 186–211.

M. HANKE, „Paul of Venice and Realist Developments of Roger Swyneshed's Treatment of Semantic Paradoxes“, in History and Philosophy of Logic 38 (2017), 299–315.

M. HANKE, „Jan Dullaert of Ghent on the Foundations of Propositional Logic“, in Vivarium 55 (2017), 273–306.

M. HANKE, „Semantic Paradox. A Comparative Analysis of Scholastic and Analytic Views“, in Res Philosophica 91 (2014), 367-386.

M. HANKE, „The Bricot–Mair Dispute: Scholastic Prolegomena to Non-Compositional Semantics“, in History and Philosophy of Logic 35 (2014), 149-166.

Grantové projekty

Vědění a pochybování: tradice britské epistemické logiky v pozdním středověku, GAČR 23-05893S (řešitel).

Scholastická fyzika v éře vědecké revoluce, GAČR 20-05855S (řešitel).

Sémantické paradoxy mezi první a druhou scholastikou, GAČR 13-08389P (řešitel).

Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy, OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0138 (člen teamu).

Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext, GAČR 14 - 37038G (člen teamu).

Pravděpodobnostní argumentace v pozdně scholastické logice, GAČR 17-12408S (řešitel).