Daniel Heider

doc. Mgr. Daniel Heider, PhD. (1973)

ženatý, 4 děti

Daniel.Heider[at]seznam.cz

Follow me on Academia.edu

Vzdělání

Mgr. (filosofie a anglistika) Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, 2002

Ph.D. (filosofie), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2007

Doc. (filosofie), Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2014

Současná a minulá zaměstnání, vědecké zaměření

Po dokončení magisterského studia na filosofie a anglistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouc působí od roku 2002 na katedře Filosofie a religionistiky na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, dnes jako docent. Od roku 2016 je vedoucím katedry filosofie a religionistiky. Od roku 2002 je zaměstnán jako vědecký pracovník v Oddělení pro dějiny starší české a evropské filosofie na Filozofickém Ústavu AV ČR.

Ocenění

Cena rektora Jihočeské univerzity za publikaci „Suárez a jeho metafyzika. Od pojmu jsoucna přes transcendentální jednotu k druhům transcendentální jednoty“ (2012) a za „ Universals in Second Scholasticism. A comparative study with focus on the theories of Francisco Suárez S. J. (1548-1617), João Poinsot O. P. (1589-1644) and Bartolomeo Mastri da Meldola O.F.M. Conv. (1602-1673)/Bonaventura Belluto O.F.M. Conv. (1600-1676) “ (2015). Kniha „Universals in Second Scholasticism“ získává v rámci výsledků tzv. II. pilíře hodnocení výzkumných organizací (hodnocení ze strany tzv. Expertních panelů) nejvyšší hodnocení „A“ (2016).

Publikační činnost

Individuální monografie

Aristotelian Subjectivism. Francisco Suárez’s Philosophy of Perception, forthcoming in Studies in the History of Philosophy of Mind, Springer, 2021.

Universals in Second Scholasticism. A comparative study with focus on the theories of Francisco Suárez S.J. (1548-1617), João Poinsot O.P. (1589-1644) and Bartolomeo Mastri da Meldola O.F.M. Conv. (1602-1673)/Bonaventura Belluto O.F.M. Conv. (1600-1676), Bochumer Studien zur Philosophie 54, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, Philadelphia, 2014, počet stran 332 + index.

Suárez a jeho metafyzika. Od pojmu jsoucna přes transcendentální jednotu k druhům transcendentální jednoty, FILOSOFIA, The Institute of Philosophy, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2011, počet stran 480.

Kdo byl František Suárez? Život a dílo "Vynikajícího doktora", Studijní texty Centra Aletti XLIII., Refugium, Olomouc, 2009, počet stran 117.

Edice (speciální čísla časopisů, kolektivní monografie)

Filosofický časopis, Special Issue: Perception in Scholastics and Their Interlocutors, eds. D. Heider, L. Lička, M. Otisk (2017/2).

Jesuit Cognitive Psychology, Editiones Scholasticae, Neunkirchen-Seelscheid, 2016.

Pluralita tradic od antiky po novověk, Ed. D. Heider, J. Samohýl, L. Novák, Studia Neoaristotelica, Supplementum II, Teologická fakulta JU, České Budějovice, 2015.

Univerzálie ve scholastice, Ed. D. Heider, D. Svoboda, Studia Neoaristotelica, Supplementum I, Teologická fakulta JU, České Budějovice, 2012.

(Guest editor), The Modern Schoolman: The Variety of Second Scholasticism, vol. 89, number 1–2, 2012.

Studie v recenzovaných časopisech [1]

“Fonseca’s Halfway Reductionism of Internal Senses in Light of Mastri and Belluto’s Critique”, forthcoming in special issue of Quaestio, 2021.

(with Tomáš Machula) „Sentidos internos, apetito sensitivo y virtudes cardinales en Cayetano y Suárez”, Estudios Filosóficos LXVIII (2019): 41–52, ISSN: 0210-6086.

„Suárez on Pain and Touch”, Pensamiento: Revista de investigación e Información filosófica, Vol. 74, Núm. Extraordinario (2018)/1, 75–90, ISSN: 0031-4749.

„Suárez on the Functional Scope of the Imaginative Power”, Cauriensia. Revista de ciencias eclesiásticas, vol. 12/2017, 135–152, ISSN: 1886-4945.

„The Internal Sense(s) in Early Jesuit Scholasticism”,Filosofický časopis, Special Issue 2017/2: Perception in Scholastics and Their Interlocutors, 133–148, ISSN: 0015-1831.

„Suárez on Sound and Hearing”, Anuario Filosófico 50/2 (2017): El IV Centenario de Francisco Suárez (1548-1617), 359–380, ISSN: 0066-5215.

„Suárez on Visual Theory”, Scientia et Fides, vol. 5, no 1 (2017): The Rational Psychology of Francisco Suárez, 61–84, ISSN: 2300-7648.

„Suárez on the Lower External Senses”, Filosofický časopis, Special Issue 2016: Explorations in Late Scholasticism, 81–102, ISSN: 0015-1831.

„The Notitia Intuitiva and Notitia Abstractiva of External Senses in Second Scholasticism: Suárez, Poinsot and Francisco de Oviedo”, Vivarium 54–2/3, 2016, 173–203, ISSN: 0042-7543.

„Suárezova teorie vzniku species sensibilis a kognitivního aktu vnějších smyslů v kontextu středověké a renesanční filosofie”, Organon F 22/2, 2015, 229–249, ISSN: 1335-0668.

„Idea řádu a metodologie Suárezovy psychologie”, Studia Neoaristotelica: Supplementum II, 2015, 103–117, ISSN: 1214-8407.

„Suárezova teorie vzniku species sensibilis a kognitivního aktu vnějších smyslů v kontextu středověké a renesanční filosofie“, Organon F 22/2, 2015, 229-249.

„Karteziánský reprezentacionalismus, nebo kognitivní realismus?“, Filosofický časopis 62/1, 2014, 101-123.

„John Poinsot (1589–1644) on the Universale Materialiter Sumptum: A Dual Viewpoint", The Modern Schoolman 89/1–2, January and April 2012, 45–61.

„Problematika univerzálií v první a druhé scholastice“, Studia Neoaristotelica, Univerzálie ve scholastice, Ed. by D. Heider, D. Svoboda, Supplement I, TF JU, České Budějovice, 2012, 11–31.

„Teorie společné přirozenosti ve druhé scholastice“, Studia Neoaristotelica, Univerzálie ve scholastice, Ed. by D. Heider, D. Svoboda, Supplement I, TF JU, České Budějovice, 2012, 208–233.

„Suárezova teorie poznání a její vztah k tomismu“, Filosofický časopis 6/59, 2011, 865-896.

„K objektivnímu bytí u Suáreze. Poznámka ke studii Jana Palkosky ´Descartova ontologie mentální reprezentace a otázka Suárezova vlivu´“, Studia Neoaristotelica 8/1, 2011, 95-105.

„The nature of Suárez´s Metaphysics. Disputationes Metaphysicae and Their Main Systematic Strains“, Studia Neoaristotelica 6,/1, 2009, 99-110.

„The unity of Suárez´s metaphysics“, Medioevo XXXIV, a cura M. Forlivesi, 2009, 475-505.

„Suárez on material substance. Reification of intrinsic principles and the unity of material composites”, Organon F XV/4, 2008, s. 423-438.

„Suárez on the Concept of Being. Is Suárez´s Concept of Being Analogical or Univocal?”, American Catholic Philosophical Quarterly 81/1, Winter 2007, 21-42.

„Analogie vnitřní atribuce jako možné řešení nejasností v Aristotelově pojetí blaženosti v Etice Níkomachově“, Studia Neoaristotelica 2/2007, 143-157.

„Karteziánský kruh a některá jeho možná řešení“, Studia Theologica 1/VIII, 2006, 22-44.

„Sortální termíny a problém identity. Neoaristotelismus v současné analytické metafyzice“, Filosofický časopis 2/53, 2005, 167-194.

„Suárez über das Indivituationsprinzip der Akzidenten in dem Licht des thomistischen Lösung“, Acta Commeniana et Historica 19, 2005, 71-90.

„Suárezova kritika tomistického principu individuace“, Filosofický časopis 4/52, 2004, 591-607.

„Leibnizova Disputatio Metaphysica de Principio Individui a F. Suarez“, Studia Neoaristotelica. 1/2004, 101-123.

Kapitoly v kolektivních monografiích a sbornících

“Hurtado on External and Internal Senses”, forthcoming in Pedro Hurtado de Mendoza (1578-1641): System, Sources and Influence, L. Novák, D. Novotný, eds., Jesuit Studies Series, Brill’s Research Perspectives in Jesuit Studies (Boston, Leiden: Brill, 2020).

“¿Fue Suárez un representacionalista de la percepción?”, forthcoming in Anthropological and theoretical basis of F. Suárez and Second Scholasticism’s legal and political thought: context and projections , M. Lazaro Pulido, S. Guidi, M. Carvalho, eds. (Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2020).

“Jesuit Psychology and the Theory of Knowledge”, in Jesuit Philosophy on the Eve of Modernity, C. Casalini, ed., Jesuit Studies Series (Boston, Leiden: Brill, 2019), 115–136, ISBN: 978-90-04-394-391.

“Suárez’s Metaphysics of Cognitive Acts”, in Francisco Suárez (1548–1617): Jesuits and Complexities of Modernity , R. A. Maryks, ed., Jesuit Studies Series, Brill’s Research Perspectives in Jesuit Studies (Boston, Leiden: Brill, 2019), 23–45, ISBN: 978-90-04_39564-0.

“Late Scholastic Debates about External and Internal Senses: In the Direction of Francisco Suárez (1548–1617)”, in Philosophy of Mind in the Late Middle Ages and Renaissance, Stephan Schmid, ed., The History of the Philosophy of Mind, Volume 3 (London: Routledge, 2019), 165–184, ISBN: 978-1-138243-94-1.

„Suárez et Descartes sur la perception visuelle”, Aristote dans l'Europe des XVIe et XVIIe siècles: transmissions et ruptures , eds. M.-N. Fouligny et M. R. Miranda, Groupe “XVIe et XVIIe siècles en Europe”, “EUROPE XVI–XVII” 24 (Nancy: Université de Lorraine, 2017), 403–414, ISBN: 978-29-1703-007-3.

„Aquinas on Sensitive Appetitive Powers and Suárez’s Reductionism in De anima”, in Las pasiones y las virtudes en la época de “El Greco”, ed. I. Zorroza, Cuadernos de pensamiento Español (Pamplona: Universidad de Navarra, 2016), 129–140, ISBN: 978-84-3133-135-1.

„Introduction”, in Cognitive Psychology in Early Jesuit Scholasticism, ed. D. Heider (Neunkirchen-Seelscheid: Editiones Scholasticae, 2016), 1–11, ISBN: 978-38-6838-561-8.

„Francisco de Toledo, Francisco Suárez, Manuel de Góis and Antonio Rubio on the Activity and Passivity of the External Senses”, in Cognitive Psychology in Early Jesuit Scholasticism, ed. D. Heider (Neunkirchen-Seelscheid: Editiones Scholasticae, 2016), 38–66, ISBN: 978-38-6838-561-8.

„Suárez on the Metaphysics and Epistemology of Universals”, in A Companion to Francesco Suarez, eds. V. Salas, R. Fastiggi (Leiden: Brill, 2015), 164–191, ISBN 13: 978-90-0428-158-5.

„Aquinas on Sensitive Appetitive Powers and Suárez’s Reductionism in De anima“, in Las pasiones y las virtudes en la época de “El Greco”, I. Zorroza (ed.), Cuadernos de pensamiento Español, Universidad de Navarra, Pamplona, 2016, 129-140.

„Suárez on the metaphysics and epistemology of universals", in A Companion to Francesco Suarez, A series of handbooks and reference works on the intellectual and religious life of Europe, 500–1800, vol. 53, ed. by V. Salas, R. Fastiggi, Leiden, Brill, 2015, 164–191.

„Význam transsubstanciačního pojetí eucharistie pro Suárezovu ontologii spojité kvality", in Tajemství eucharistie: Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Fórum pastorálních teologů X., P. Ambros (ed.), Refugium, Olomouc 2013, 99–121.

„Abstraction, Intentionality, and Moderate Realism: The Ontology and Epistemology of Universals in Francisco Suárez and John Poinsot", in Hircocervi & Other Metaphysical Wonders: Essays in Honour of John Doyle, V. Salas (ed.), Marquette University Press, Milwaukee, 2013, 177–211.

„Erasmus a jeho vztah ke scholastice", in Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení, T. Nejeschleba, J. Makovský (ed.), CDK, Brno, 2013, 131–142.

„Filip Fabri O.F.M. Conv. (1564–1630) o společné přirozenosti ve Philosophia naturalis (1602) a kritická odpověď Bartoloměje Mastria O.F.M. Conv. (1602–1673)", in Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení (Europaeana Pragensia 5 – Historia Franciscana IV.), P. Hlaváček et al. (ed.), FF UK & Filosofia, Praha, 2012, 114–129.

„Suárez and Javellus on transcendentals and divisions of being”, in Universalità della Ragione. Pluralità delle Filosofie nel Medioevo, XII Congresso Internazionale di Filosofia Medievale Palermo, 17-22 settembre 2007, Ed. by A. Musco et al, Oficina di Studi Medievali, Palermo, 2012, 849–859.

„Bartholomew Mastrius (1602-1673) and John Punch (1599 or 1603-1661 on the Common Nature and Universal Unity”, Proceedings of the American Catholic Philosophical Association 2010, Philosophy and Language, Ed. by Rollen Edward Houser, vol. 84, 2011, 145-166.

„The Role of Trinitarian Theology in Universals Bartolomeo Mastri da Meldola (1602-1673) and Bonaventura Belluto (1600-1676)“, Herausforderung durch Religion? Begegnungen der Philosophie mit Religionen in Mittelalter und Renaissance, in Gerhard Krieger, ed., Verlag Königshausen und Neumann, Würzburg 2011, 268-284.

„Reifikace hylemorfických principů, substanciální jednota člověka a nesmrtelnost lidské duše ve filosofii F. Suáreze“, in Tomáš Nejeschleba, Václav Němec, Monika Recinová, eds., Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie, CDK, Brno, 2011, 139-152.

„The refusal of the modernist interpretation of Suarezian metaphysics. Was Descartes in his criticism right about Suárez´s Conception of the Possibles and Eternal Truths?”, in Proceedings of the Conference Aufbruch ins moderne Europa – Philosophie zwischen 1400-1700, Hubertus Busche, Stefan Hessbrueggen-Walter, eds., Felix Meiner, Hamburg, 2011, 1154-1168.

„Pedro Hurtado de Mendoza´s (Mis)interpretation of Aquinas”, in Marco Sgarbi, Francisco Suárez and his legacy. The impact of Suárezian metaphysics and epistemology on modern philosophy, Vita e Pensiero, Milano, 2010, 105-140.

„Joannes Senftleben on the Possibles, Essences and Eternal Truths, The Reception of Suarezian Metaphysics in Senftleben´s Philosophia Aristotelica universa“, in Proceedings of the International Conference "Bohemia Jesuitica", Karolinum, Prague, 2010, 573-587.

„Metaphysics of Universals in John Poinsot´s Material Logic”, in Hopál Kál Bulscú, ed., Thomas Aquinas and Thomism Today, Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest, 2010, 151-162.

„Suárez o transcendentálním Jednu a Mnohém“, in Jednota a Mnohost, Sborník z Mezinárodní konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty k osmdesátým narozeninám Karla Flosse, M. Jabůrek, ed., Centrum pro Studium demokracie a kultury, Olomouc, 2008, 276-287.

„Substancialita a analytická filosofie. Neoaristotelské motivy v současné analytické filosofii“, in Sborník Katolické teologické fakulty. Praha, Karolinum, 2004, 320-345.

„Některé rysy Suárezovy metafyziky na pozadí kritiky jeho předchůdců“, Teologické studie 1/2004, České Budějovice, 32-43.

„F. Suárez a J. Senftleben: Reifikace první látky“, Slánské Rozhovory: Španělsko, Slaný, 2004, 37-42

„Některé předpoklady a problémy René Descarta na jeho cestě ke cogito a "cogito" u Tomáše Akvinského“, in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica IV, 2000, 231-239.

Recenze

„Kennyho vivisekce Descarta“, A. Kenny "Descartes, A Study of His Philosophy", in Aluze 3-4, 1999, 255-261.

„Form and Matter, Themes in Contemporary Metaphysics“, Ed. by D. S. Oderberg. 1999. In Organon F VIII/2, 2001, 217-229.

„An Introduction of philosophy of mind“, E. J. Lowe, Filosofický časopis 51/6, 2003, 1035-1044.

„Úvod do metafyziky“, B. Carr, Studia Neoaristotelica 1/2005, 145-153.

„Michael Renemann, Gedanken als Wirkursachen. Francisco Suárez zur geistigen Hervorbringung (Bochumer Studien zur Philosophie, Bd. 49). Amsterdam/Philadelphia: B. R. Grüner 2010“, in: Archiv fuer Begriffsgeschichte 55, 2013.

„Jakob Leth Fink, Suárez on Four Causes (Leiden: Brill), The Journal of Jesuit Studies 3 (2016), 100-102.

Překlady

Josef Gredt, Základy aristotelsko-tomistické filosofie, Krystal OP, Praha, 2009, Metafyzika obecná, 333-396.

Tomáš Akvinský, De Principiis naturae (O principech přirozenosti), Studia Neoaristotelica 7/2, 2010, 181-196.

Učebnice

Skripta "Ontologie", www.tf.jcu.cz/getfile/7bb730563736bb1e

Účast na konferencích, workshopech, speciální přednášky (od roku 2004)

Název události: Perspectives on belief and the will A comparative workshop on the history of doxastic voluntarism

Název přednášky: Cajetan and Suárez on the Subject of Moral Virtues and Venial Sins (zvaná přednáška)

Místo a termín přednášky: Ecole pratique des hautes études, Paříž, 26.-27. září 2019

Název události: International Symposium on Jesuit Studies “Francisco Suárez (1548–1617): Jesuits and Complexities of Modernity

Název události: Summer School on Baroque Scholasticism

Název přednášky: Philosophy of Perception in Early Modern Scholastic Philosophy (zvaná přednáška)

Místo a termín přednášky: Max-Planck-Institute for European Legal History, Frankfurt am Main, 26.-28. srpna 2019

Název události: XXIX. Letní filosofická škola „Víra, věda, kultura“

Název přednášky: Suárez’s Theory of Beatific Vision against the Background of His Philosophical Psychology
Místo a termín přednášky: Velké Losiny, 5. července 2019

Název události: Workshop: Transformations of Metaphysics in the 16th and 17th Centuries

Název přednášky: Francisco Suárez and Baroque Thomists on the Flowing of the Powers from the Soul (zvaná přednáška)

Místo a termín přednášky: Universidad Panamericana, Mexico City, 9.-11. května 2019

Název přednášky: Metaphysics of Cognitive Act in Suárez (zvaná přednáška)

Místo a termín přednášky: Sevilla, 1.-2. června 2018

Název události: International Meeting: “Thinking the Baroque in Portugal: Anthropological and Theoretical Bases of F. Suárez's and Second Scholasticism's Legal and Political Thought: Context and Projections”, IV Centenary of the death of Francisco Suárez (1617–2017)

Název přednášky: Suárez on Self-Awareness: Embodied Souls, Separated Souls and Angels

Místo a termín přednášky: Porto – Coimbra, 26.–28. Června 2017

Název události: Conference “Francisco Suárez: Scholasticism and Modern World“

Název přednášky: Suárez on the Functional Scope of the Imaginative (zvaná přednáška)

Místo a termín přednášky: Universidad de Navarra, Pamplona, Spain, 26.–28. Dubna 2017

Název události: IV International Meeting of History of Thought: “Between Renaissance and Modernity: Francisco Suárez (1548–1617)

Název přednášky: Fue Suárez un representacionalista de la percepción? (zvaná)

Místo a termín přednášky: Facultad de Filosofía, Universidad Pontificia de Salamanca, 30.–31. Března 2017

Název události: Workshop on Baroque Scholasticism and Book “Variety and Choice The Scholastic Pluralism of Opinions in the Early Modern Era” written by Rudolf Schüssler

Název přednášky: Komentář ke Kapitole 5 „Selection Criteria, Common Opinion, and Ordinary Persons” (zvaný)

Místo a termín přednášky: Mnichov, Německo, 19.–20. června 2017

Název události: Conference Francisco Suárez and the Foundations of Political Authority

Název přednášky: Komentář na přednášku Erika Åkerlunda “Suárez and the Metaphysics of Democracy” (zvaný)

Místo a termín přednášky: Università Gregoriana, Rome, 23.-24. října 2017

Název události: Pedro Hurtado de Mendoza: System, Sources and Influence

Název přednášky: Hurtado de Mendoza on External and Internal Senses

Místo a termín přednášky: TF JU, České Budějovice, 26. listopadu 2016

Název události: Issues of Perception between Medieval and Early Modern Philosophy

Název přednášky: The Internal Sense(s) in Early Jesuit Scholasticism

Místo a termín přednášky: FF OU, Ostrava, 7. října, 2016

Název události: 40th Kölner Mediaevistentagung: Error - Irrtum -Erreur

Název přednášky: Perceptual Illusion, Deceiving God, and Intuitive and Abstractive Cognition in Second Scholasticism

Místo a termín přednášky: Kolín nad Rýnem, 13.-16. září, 2016

Název události: Speciální přednáška organizovaná Slovenským filozofickým združením pri SAV a Katedrou filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislavě

Název přednášky: Suárez o nižších vnějších smyslech (zvaná přednáška)

Místo a termín přednášky: FF UK, Bratislava, 6. května, 2016

Název události: III Encuentro Internacional de Historia del Pensamiento: “Las pasiones en el Barroco: de la acedia escolástica a la melancolía moderna”

Název přednášky: Es el dolor corporal el objeto proprio del sentido del tacto? Suárez acerca del tacto y dolor.

Místo a termín přednášky: 7.-8. dubna, 2016

Název události: The Senses in Medieval and Renaissance Europe: Sight and Visual Perception

Název přednášky: Suárez on Vision

Místo a termín přednášky: University College of Dublin, 11.-12. března, 2016

Název události: Explorations in Baroque Philosophy

Název přednášky: Suárez on Sound and Hearing

Místo a termín přednášky: TF JU, České Budějovice, 27. listopadu 2015

Název události: Aristote dans l’Europe des XVIe et XVIIe siècles: Transmissions et ruptures

Název přednášky: Suarez et Descartes sur la perception visuelle

Místo a termín přednášky: Université de Lorraine, Nancy, 5. listopadu 2015

Název události: Jesuit Cognitive Psychology in Early Modern Scholastic Philosophy

Název přednášky: Francisco Toleto, the Conimbricenses and Francisco Suárez on the Activity and Passivity in the Cognition of External Senses

Místo a termín přednášky: TF JU, České Budějovice, 25. září 2015

Název události: El Tratado De anima del Francisco Suárez y su Proyección en la Filosofía moderna.

Preparación de un Centenario (1617-2017)

Název přednášky: Suárez on Visual Perception

Místo a termín přednášky: TF JU, České Budějovice, Universidad de Navarra, Pamplona, 14. května 2015

Název události: Konference „Pluralita tradic ve středověké a raně novověké filosofii“

Název přednášky: Idea řádu a metodologie Suárezovy psychologie

Místo a termín přednášky: Nové Hrady, 9. prosince 2014

Název události: Speciální přednášky

Název přednášky: F. Suárez on the Causes of the Sensory Cognition in the Context of the Peripatetic Tradition

Místo a termín přednášky: Pontifica Università Gregoriana, Facoltà di Filosofia, 29. října 2014

Název události: Mezinárodní konference „Late Medieval and Renaissance Accounts of the Mind“

Název přednášky: Late Scholastic Debates about the External and Internal Senses

Místo a termín přednášky: 23.-25. října 2014, Humboldt-Universitat Berlin

Název události: Konference „Středověký člověk: poznání a svět“

Název přednášky: Suárez o vzniku species sensibilis a smyslové percepce

Místo a termín přednášky: 12. září 2014, Filosofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava

Název události: 24. ročník Letní Filosofické školy: „Idea řádu v minulosti a současnosti“

Název přednášky: Projevy řádu v Suárezově psychologii

Místo a termín přednášky: 5. července 2014, Dub na Moravě

Název události: Encuentro Internacional de Historia del Pensamiento: Las pasiones y las virtudes en la época de “El Greco”

Název přednášky: Aquinas on Sensitive Appetitive Powers and Suárez’s Reductionism in De anima

Místo a termín přednášky: 6. června 2014, Facultad de Filosofía, Universidad de Salamanca, Španělsko

Název události: Speciální přednášky

Název přednášky: Introduction to Suárez´s metaphysics and psychology

Místo a termín: 8. května 2014, University of Latvia, Riga, Lotyšsko

Název události: Vědění antiky a zrození moderní vědy: Překonání nebo inspirace?

Název přednášky: Karteziánská teorie idejí a jezuitský aristotelismus

Místo a termín: Západočeská univerzita, Plzeň, 18. října 2013

Název události: European Society for Early Modern Philosophy (ESEMP): Debate, Polemics and Controversies in Early Modern Philosophy

Název přednášky: The Controversy in Baroque Scotism: Bartholomew Mastrius (Bonaventure Belluto) and John Punch on Universal Unity and Second Intentions

Místo a termín přednášky: Université de Grenoble, Grenoble, Francie, 30. ledna 2013

Název události: Přednáškový cyklus „Renesance a středověk I" Centra pro práci s renesančními texty (pozvání)

Název přednášky: Suárezova metafyzika ve vztahu ke středověké scholastice

Místo a termín přednášky: 4. prosince 2012, Olomouc, FF Univerzity Palackého

Název události: SIEPM Congress 2012: The Pleasure of Knowledge

Název přednášky: The intellectual cognition of material singulars in the Second Scholasticism (čteno v zastoupení)

Místo a termín konání: Freising, Německo, 20.-25. srpna 2012

Název události: Cornell Summer Colloquium in Medieval Philosophy 2011

Název přednášky: Suárez on Universals

Místo a termín konání: 12.-14. května 2011, Ithaca, NY, USA

Název události: Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, Katedra filozofie FF UP, Katedrou nederlandistiky FF UP a Centrem pro jazyk a kultury Nizozemí a Vlámska-Erasmianum: Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení (pozvání)

Název přednášky: Erasmus a jeho vztah ke scholastice

Místo a termín konání: Olomouc, 1.-3. června 2011

Název události: The American Catholic Philosophical Association Annual Meeting (příspěvek vybrán)

Název přednášky: Bartholomew Mastrius (1602-1673) and John Punch (1599 or 1603-1661 on the Common Nature and Universal Unity

Místo a termín konání: Baltimore, USA, 5.-7. listopadu 2010

Název události: The fifth Annual Marquette Summer Seminar in Ancient and Medieval Philosophy: "Science and Intellect in Aristotle and the Aristotelian Tradition (příspěvek vybrán)

Název přednášky: Abstraction, Intentionality and Moderate Realism. The Ontology and Epistemology of Universals in Francisco Suárez and John Poinsot

Místo a termín konání: The Marquette University, Milwaukee, USA, 28.-30. červen 2010

Název události: Leibniz Universitat Hannover, Kolloquium „Leibniz und das Mittelalter. Individuation und Substanz bei Leibniz, Suárez, Scotus" (pozvání)

Název přednášky: Suárez uber das Individuationsprinzip

Místo a termín konání: Hannover, 8.-10. února 2010

Název události: Ludwig Maximilians Universitat, München, Martin Grabmann Institute, Kolloquium: Neue Forschungen aus der Mediävistik (pozvání)

Název přednášky: Pedro Hurtado de Mendoza´s (Mis)interpretation of Aquinas. A case Study

Místo a termín konání: Mnichov, Německo, 29. ledna 2010

Název události: Mimořádná přednášky, Scuola Normale Superiore (pozvání)

Název přednášky: Mastri and Punch on Common Nature

Místo a termín konání: Pisa, Itálie, 1. prosince 2009

Název události: Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty: Mezinárodní konference Koncepce člověka v dějinách a současnosti filosofie (pozvání)

Název přednášky: Reifikace hylemorfických principů a substanciální jednota člověka u F.

Suáreze

Místo a termín konání: Olomouc, 26.-28. listopadu 2009

Název události: Gesellschaft für Philosophie des Mittelalters und der Renaissance (Jahrestagung): Herausforderung durch Religion: Begegnungen der Philosophie mit Religionen in Mittelalter und Renaissance (příspěvek vybrán)

Název přednášky: The Role of Theology in the Scotistic Philosophy of the Baroque Era: Metaphysical problem of Universals in John Punch (1599-1661)

Místo a termín konání: Trier, Německo, 30. září – 2. října 2009

Název události: Translatio Studiorum. Ancient, medieval, and modern bearers of intellectual history: 10th International Society for Intellectual History Conference (příspěvek vybrán)

Název přednášky: P. Hurtado de Mendoza (1578-1651) on Universals: The
Master of Conceptualists

Místo a termín konání: Verona, Itálie, 25.-27. května 2009

Název události: XIX. Letní filosofická škola (pozvání)

Název přednášky: Suárez a jeho metafyzika

Místo a termín konání: Nadace Prokopios, Sázava nad Sázavou, 6. července 2009

Název události: Conference of the Hungarian Thomas Aquinas Society: Thomas Aquinas and Thomism of Today - Tradition, Interpretation and Perspectives

Název přednášky: Metaphysics of Universals in John Poinsot´s Material Logic

Místo a termín konání: Piliscsaba, Maďarsko, 6.-7. března 2009

Název události: International Conference "Suárez´s metaphysics. Disputationes metaphysicae in Their Historical and Systematical Context"

Název přednášky: Suárez on Universals: Moderate Nominalism or Moderate Realism?

Místo a termín konání: Vila Lana, Praha, 1.-3. října 2008

Název události: The University of Western Ontario Workshop: Francisco Suárez, S.J. (1548-1617): Last Medieval or First Early Modern? (pozvání)

Název přednášky: The Basic Features of Suárez´s Metaphysics

Místo a termín konání: The University of Western Ontario, London, Ontario, Kanada, 12.-

14. září 2008.

Název události: The Centre of Theology and Philosophy: The Grandeur of Reason: Religion, Tradition and Universalism (příspěvek vybrán)

Název přednášky: Suárez on the Unity of Metaphysics

Místo a termín konání: Řím, 1.-4. září 2008

Název události: 43rd International Congress on Medieval Studies. The Natural World (Institute for Medieval Studies, University of Leeds)

Název přednášky: Suárez on Material Substance

Místo a termín konání: Leeds, Velká Británie, 7.-10. července 2008

Název události: National Endowment Humanities (NEH) Fellowship

Název přednášky: Hurtado de Mendoza on Universals

Místo a termín konání: Center for Medieval and Renaissance Studies, St. Louis University, St. Louis University, St. Louis, USA, 14. března 2008

Název události: SIEPM Congress, Universality of Reason – Plurality of Philosophies in the Middle Ages

Název přednášky: Suárez and Javelli on transcendentals and divisions of being

Místo a termín konání: Palermo, Itálie, 16.-22. září 2007

Název události: Evropský festival filosofie: „Změna a stálost" (pozvání)

Název přednášky: Život a dílo Františka Suáreze

Místo a termín konání: Velké Meziříčí, 22.-24. června 2007

Název události: The First International Congress of the ESEMP

Název přednášky: The Refusal of the Modernist Interpretation of Suárez´s Metaphysics: Was Descartes in his Criticism right about Suárez´s Conception of the Possibles and Eternal Truths?

Místo a termín konání: Essen, Německo, 26.-30. března 2007

Název události: Mezinárodní vědecká konference Bohemia Jesuitica (1556-2006)

Název přednášky: Joannes Senftleben on the Possibles, Essences and Eternal Truths, The Reception of Suarezian Metaphysics in Senftleben´s Philosophia Aristotelica universa

Místo a termín konání: KTF UK, Praha, 25.-29. dubna 2006

Název události: 2006 Annual Conference on Christian Philosophy (příspěvek vybrán)

Název přednášky: Suarez on the Concept of Being

Místo a termín konání: Franciscan University of Steubenville, USA, březen 2006

Název události: Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty ve spolupráci s Katedrou filozofie FF UP mezinárodní konferenci k osmdesátým narozeninám Karla Flosse Jednota a mnohost (pozvání)

Název přednášky: Jednota a mnohost u Suaréze

Místo a termín konání: Olomouc, 6.-8. prosince 2006

Název události: X. konference Sdružení učitelů filosofie na teologických fakultách v ČR a SR

Název přednášky: Aristotelovo pojetí lidské blaženosti v Etice Nikomachově

Místo a termín konání: TF JU, České Budějovice, 27.-29. srpna 2006

Název události: XV. Letní filosofická škola (pozvání)

Název přednášky: Scotus a Suárez

Místo a termín konání: Nadace Prokopios, Sázava nad Sázavou, 14. července 2005

Název události: Mimořádná přednášky (pozvání)

Název přednášky: Karteziánský kruh a některá jeho možná řešení

Místo a termín konání: CMTF UP, Olomouc, 11. května 2005

Název události: 13. setkání doktorandů Centra medievistických studií (CMS) (pozvání)

Název přednášky: Suárez o transcendentální jednotě, jejích druzích a principech

Místo a termín konání: Akademie Věd ČR, Národní 1, Praha, 1. března 2005

Název události: Mezinárodní společnost Tomáše Akvinského (SITA), česká pobočka: „Ontologická problematika akcidentu v dějinách a současnosti"

Název přednášky: Suárezova kritika tomistického principu individuace akcidentů

Místo a termín konání: Dominikánský klášter u sv. Jiljí (Husova 8, Praha 1), 11. prosince 2004

Název události: Slánské rozhovory – Čechy a Španělsko (pozvání)

Název přednášky: F. Suárez a J. Senftleben: Reifikace první látky

Místo a termín konání: Slaný, 22. října 2004

Název události: Workshop Aristotelské společnosti

Název přednášky: Jednota, individualita a individuace u F. Suáreze

Místo a termín konání: Jitrava u Rynoltic, 2004, 7.-9. května

Název události: Filosofická Jednota – Vinohradská odbočka (pozvání)

Název přednášky: Suárezova kritika tomistického principu individuace

Místo a termín konání: Ústav dějin a umění AV ČR, 22. dubna 2004

Granty

2020–2022: hlavní řešitel, GAČR: Teorie poznání v barokním scotismu (20-01710S)

2016-2018: spoluřešitel, Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno de España: “Pensamiento y tradición jesuita y su influencia en la Modernidad desde las perspectivas de la Historia, la Traductología y la Filosofía Jurídica, Moral y Política” (PEMOSJ; Ref. FFI2015-64451-R)

2014-2018: Grantová Agentura ČR – “Centrum Excelence” (spoluřešitel; spolunavrhovatel a hlavní řešitel za TF JU): “Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext”, 14-37038G

2012-2014: spoluřešitel, The John Templeton Foundation, nositel: Filosofický Ústav AV ČR & Teologická fakulta JU: „Trinity and the Divine Attributes“

2010-2013: hlavní řešitel, Grantová agentura Akademie Věd (GAČR), Nositel: Teologická fakulta JU: „Univerzálie v raně novověké univerzitní filosofii“ (P401/10/0080)

2008-2010: spoluřešitel, Grantová agentura Akademie Věd ČR (GAAV), Nositel: Katolická teologická fakulta UK, Praha: „Metafyzika v současné analytické filozofii a její spojení s raně novověkou aristotelskou metafyzikou“ (IAA 908280801)

2008-2010: spoluřešitel, Grantová agentura Akademie Věd ČR (GAAV), Nositel: Filosofický Ústav AV ČR (FLÚ AV ČR): „Filosofie a teologie Tomáše Akvinského" (IAA 900090802)

2007-2008: hlavní řešitel, Grantová agentura Akademie Věd ČR (GAAV), Nositel: Filosofický Ústav AV ČR (FLÚ AV ČR): „Jsoucno a pojem: Raně novověká recepce Suárezovy metafyziky. Vliv Suárezovy metafyziky na racionalistické myslitele do Kanta“ (KJB 900090701).

2005: hlavní řešitel, Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ), Nositel: Teologická fakulta JU: „Inovace učebního programu ´Ontologie´"

2004 – 2006: spoluřešitel, Grantová agentura Karlovy Univerzity (GAUK), Nositel: Katolická teologická fakulta UK, Praha

"Evropské filosofické baroko a jeho ohlasy v českých zemích" (Grant. č. 522/2004)

Zahraniční pobyty

University of Notre Dame (Visitor of Center for the Aristotelian Tradition): Září 2018–Prosinec 2018; Institut Catholique de Toulouse (RP „Internacionalizace“ Jihočeské univerzity): prosinec 2016; Universidad de Navarra, Pamplona (RP „Internacionalizace“ Jihočeské univerzity): červen-červenec 2015; Universität Regensburg (Fond Rozvoje VŠ): březen-květen 2012; August Herzog Bibliothek, Wolfenbüttel (The Andrew W. Mellon Fellowship): červenec – září 2010; Universitat Regensburg (Program podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR): červenec 2009–únor 2010; Katholieke Universiteit Leuven, Belgie (FWO Fellowship – Research Foundation Flanders): červen 2009; University of St. Louis, St. Louis, Missouri, USA (NEH Fellowship): únor-březen 2008; Thomas Institut, Kolín nad Rýnem (KAAD): leden–září 2006; Collegium Nepomucenum, Řím (Český Historický Ústav v Římě): říjen–listopad 2005; The University of Salford, Velká Británie (Program "Sokrates"): leden–září 2000

Odborné posudky

Paris Institute for Advanced Studies, Katholischer Akademischer Ausländer Dienst, Charles University Grant Agency, Nakladatelství Univerzity Komenského v Bratislavě, Grant Agency of the University of South Bohemia, E. J. Brill Publications, Nakladatelství Krystal OP, Journal of the History of Philosophy, American Catholic Philosophical Quarterly, Journal of Jesuit Studies, The Modern Schoolman, Vivarium, Archiv für Begrifsgeschichte, Filosofický časopis, Studia Neoaristotelica, Studia Theologica, Acta Commeniana et Historica, Archiv für Geschichte der Philosophie, Filozofia, Pro-Fil

Vědecko-organizační aktivity

Spoluorganizátor mezinárodní konference „Pedro Hurtado de Mendoza: System, Sources and Influence“ (TF JU, 25.-27. listopadu 2016)

Spoluorganizátor mezinárodní konference „Issues of Perception between Medieval and Early Modern Philosophy“ (FF OU, 6.-7. října 2016)

Hlavní organizátor mezinárodní konference „Explorations in Baroque Philosophy“ (TF JU, 26.-27. Listopadu 2015)

Hlavní organizátor konference „Jesuit Cognitive Psychology in Early Modern Period“ (TF JU, 25. Září 2015)

Hlavní organizátor konference "Pluralita tradic ve středověké a raně novověké filosofii“ (Nové Hrady, 8.-9. prosince 2014)

Hlavní organizátor konference "Problematika univerzálií od raně středověké po raně novověkou scholastiku" (Nové Hrady, 9.-11. prosince 2010)

Garant sekce "K významu Suáreze" na XIX. Letní filosofická škola (Nadace Prokopios, Sázava nad Sázavou, 6. července 2009)

Hlavní organizátor Mezinárodní konference "Suárez´s metaphysics. Disputationes metaphysicae in Their Historical and Systematical Context" (Vila Lana, Praha, 1.-3. října 2008)

Vědecko-popularizační aktivity

1. Autor několika zpráv v Akademickém Bulletinu AV ČR

2. Popularizační rozhovor nad knihou „Kdo byl František Suárez?" (http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=446)

Členství v odborných společnostech

Société Internationale pour l´Étude de la Philosophie Médiévale (SIEPM)

European Society for Early Modern Philosophy (ESEMP)

Society for Medieval and Renaissance Philosophy (SMRP)

Gesellschaft für Philosophie des Mittelalters und der Renaissance (GMRP)

člen širší ediční Rady časopisu Studia Neoaristotelica

člen Sdružení učitelů Filosofie na teologických fakultách v ČR a SR

Členství v expertních panelech, komisích a vědeckých radách

2017- člen Poradního orgánuu platformy The Conimbricenses.org Project. A digital platform for the History of Philosophy and Theology in Coimbra (1542-1772)

2017- Předseda oborové rady doktorského studia a jeho garant, PhD Filosofie, TF JU Bohemia

2017-9 Člen Rady pro vnitřní hodnocení (Jihočeská univerzita)

2016- člen “Consejo científico asesor” knižní řady Cuadernos de Pensamiento español (Universidad de Navarra, Španělsko)

2016-8 člen Expertního panelu Společenské vědy – ShVb (RVVI)

2016 - člen Oborové rady doktorského studijního programu Filozofie na FF Univerzity Pardubice

2014-6 - člen Oborového Verifikačního a hodnotícího panelu (RVVI)

2010 - člen partnerského grémia KAAD

2008 - člen VR TF JU

2008 - člen oborové rady doktorského studia (ThD) na TF JU (PhD od roku 2014)

2004 - člen širší redakční rady časopisu Studia neoaristotelica

Další

Vedoucí „Společné výzkumné skupiny pro studium post-středověké scholastiky" zaštiťující spolupráci mezi FLÚ AV ČR a TF JU ( http://www.tf.jcu.cz/o-fakulte/badatelske-zamereni-tf/centrum-pro-studium-poststredoveke-scholastiky-1 ).