Tomáš Vítek

Doc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr. 

tomas.vitek7[at]gmail.com

Vědecké hodnosti

doc., Fakulta humanitních studií University Karlovy v Praze, 2016

dr., Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav filosofie a religionistiky, 1997

mgr., Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav filosofie a religionistiky, 1994

Vědecké zaměření a zaměstnání

Dr. Vítek se dlouhodobě zabývá starořeckou filosofií a náboženstvím a jejich prolínáním. Ve filosofii zkoumá přelomové postavy předsókratovského myšlení (Empedoklés, Hérakleitos, Parmenidés) a filosoficko-náboženská hnutí (orfismus, pýthagorejství), v náboženství strukturu, povahu a pozadí různých rituálů, idejí a mythologémat (zejména v oblasti věštění). Tatáž témata sledují i jeho přednáškové kursy, které probíhají na různých vysokých školách (nejčastěji na FF UK a FHS UK v Praze).

Publikační činnost

1) Odborné monografie:

1. VÍTEK, Tomáš. Empedoklés I. Studie. Praha: Herrmann, 2001. Bez ISBN. 461 s.

2. VÍTEK, Tomáš. Empedoklés II. Edice a překlad zlomků. Praha: Herrmann, 2006. ISBN 80-87054-02-4. 574 s.

3. VÍTEK, Tomáš. Empedoklés III. Komentáře. Praha: Herrmann, 2006. ISBN 80-87054-03-4. 678 s.

4. VÍTEK, Tomáš. Sedm mudrců a jejich výroky. Praha: Herrmann, 2010. ISBN 978-80-87054-21-5. 411 s.

5. VÍTEK, Tomáš. Věštění v Řecku I. Od věštců k losům. Praha: Herrmann, 2010. ISBN 978-80-87054-23-9. 519 s.

6. VÍTEK, Tomáš. Věštění v antickém Řecku II. Tělo a sny. Praha: Herrmann, 2013. ISBN 978-80-87054-34-5. 584 s.

7. VÍTEK, Tomáš. Věštění v antickém Řecku III. Země a mrtví. Praha: Herrmann a synové, 2016. ISBN 978-80-87054-46-8. 420 s.

8. VÍTEK, Tomáš. Věštění v antickém Řecku IV. Mezi vodou a ohněm. Praha: Herrmann, 2018. ISBN 978-80-87054-57-4. 594 s.

9. VÍTEK, Tomáš. Duše, tělo a smrti od Homéra po Platóna I. Za života. Praha: Herrmann, 2022. ISBN 978-80-87054-70-3. 459 s.

2. Původní práce v recenzovaných časopisech:

2a. Cizojazyčné články

1. VÍTEK, Tomáš. Heraclitus, fr. B 11, D-K. In: La Parola del Passato (Rivista di studi antichi), 2003, 332, 58, 5, ISSN 0031-2325, s. 356-371.

2. VÍTEK, Tomáš. The Origins of Pythagorean symbola. In: La Parola del Passato (Rivista di studi antichi) 2009, 357, 64, 4, ISSN 0031-2325, s. 241-270.

3. VÍTEK, Tomáš. Le Sphairos d’Empédocle et son substrat mythologique. In: Elenchos (Rivista di studi sul pensiero antico) 2010, 31, 1, ISSN 0392-7342, s. 21-49.

4. VÍTEK, Tomáš. Heraclitus, DK 22 B 44 (frg. 103, Marcovich). In: Emerita (Revista de lingüística y filología clasíca), 2012, 80, 2, ISSN 0013-6662, s. 295-320.

5. VÍTEK, Tomáš, False Heraclitus: Heraclitus´ dubia and their Typology, in: La Parola del Passato ( Rivista di studi antichi) 2012, 384, 67, 3, ISSN 0031-2325, s. 161-197.

6. VÍTEK, Tomáš. Heraclitus, 22 B 14, D.-K. In: Elenchos (Rivista di studi sul pensiero antico), 2015, 36, 2, ISSN 0392-7342, s. 195-233.

7. VÍTEK, Tomáš. Greek Hepatoscopy and its Criteria. In: Quaderni Urbinati di Cultura Classica,  2016, 112, 1, ISSN 0033-4987, s. 139-164.

8. VÍTEK, Tomáš. Allegorical Dreams in Antiquity: Their Character and Interpretation. In: Wiener Studien (Zeitschrift für klassiche Philologie, Patristik und lateinische Tradition) 2017, 130, s. 127-152.

9. VÍTEK, Tomáš. Heraclitus, DK 22 B 24: Who is it that the Gods and men honour? La parola del passato 2017 [2019], 2, 72. s. 239-274. ISSN 0031-2325.

10. VÍTEK, Tomáš. Talking Statues: A Study of Miraculous Statues and Pictures in the Pagan and Christian Tradition. Wolf OERTER et al (eds.). Coptica, Gnostica und Mandaica. Leiden: Brill, 2020, s. 195-235. ISBN 978-3-11-061812-9.

11. VÍTEK, Tomáš. Greek Necromancy: Reality of Myth? Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 60/1-2 (2020 [2021]), s. 27-51. ISSN 0044-5975.

12. DRVOTA, Tomáš – VÍTEK, Tomáš. Parménide DK 28 B 16: un fragment méconnue d´Empédocle. Eiréné 2020/2021, 29, s. 179-240. ISSN 0046-1628.

13. VÍTEK, Tomáš. Heraclitus´ Eschatology: Yes or Not? Wiener Studien 2021, 134, s. 27-49. ISSN 0084-005X.

2b. Články v českých časopisech:

1. VÍTEK, Tomáš. Případ Otto Weininger. In: Souvislosti 1995, 25, ISSN 0862-6928, s. 194-197.

2. VÍTEK, Tomáš. Cesta běsů. In: Fjodor M. Dostojevskij. Běsi (přel. B. Mathesius – T. Hašková – Z. Hanusová). Praha: Lidové noviny, 1996, ISBN 80-7106-176-X, s. 751-768.

3. VÍTEK, Tomáš. Dionýsos. In: Souvislosti 1996, 28, 1, ISSN 0862-6928, s. 12-34.

4. VÍTEK, Tomáš. Sexualita v Řecku. In: Host 1997, 2, ISSN 1211-9938, s. 41-50.

5. VÍTEK, Tomáš. Intelektuál a plebej. In: Souvislosti 1997, 32, 2, ISSN 0862-6928, s. 151-167.

6. VÍTEK, Tomáš. Don Quijote mezi Cervantesem a Rabelaisem. In: Host 1997, 5, ISSN 1211-9938, s. 17-29.

7. VÍTEK, Tomáš. Parmenidés. In: Host 1997, 7, ISSN 1211-9938, s. 75-102.

8. VÍTEK, Tomáš. Řecká magie. In: Souvislosti 1999, 39, 1, ISSN 0862-6928, s. 185-206.

9. VÍTEK, Tomáš. Ofiomanteia v Řecku. In: Religio 2002, 10, 2, ISSN 1210-3640, s. 189-214.

10. VÍTEK, Tomáš. Nové Empedokleovy verše. Papyrus ze Štrasburku č. 1665-1666. In: Reflexe 2004, 27, ISSN 0862-6901, s. 75-94.

11. VÍTEK, Tomáš. Básník jako výraz vzestupu a pádu řeči. In: Souvislosti 2004, 15, 1, ISSN 0862-6928, s. 25-41.

12. VÍTEK, Tomáš. Sedm mudrců a jejich výroky. In: Filosofický časopis 2006, 54, 3, ISSN 0015-1831, s. 363-380.

13. VÍTEK, Tomáš. O palmickém věštění. In: Listy filologické 2006, 129, 3-4, ISSN 1634-4561, s. 243-269.

14. VÍTEK, Tomáš. Pýthagorejská akúsmata. In: Listy filologické 2008, 131, 3-4, ISSN 1634-4561, s. 345-377.

15. VÍTEK, Tomáš. Nové přístupy v bádání o starší filosofii? In: Aithér 2009, 2, ISSN 1803-7860, s. 231-235.

16. VÍTEK, Tomáš. Sedmička a kořeny její posvátnosti. In: Souvislosti 2009, 20, 3, ISSN 0862-6928, s. 12-22.

17. VÍTEK, Tomáš. Prameny Eróta v Platónově Symposiu. In: Aithér 2010, 2, 3, ISSN 1803-7860, s. 49-70.

18. VÍTEK, Tomáš. Cesta panny a cesta kurvy: ke kořenům antické xenofobie. In: Souvislosti 2010, 21, 4, ISSN 0862-6928, s. 15-25.

19. VÍTEK, Tomáš. Antická a středověká chiromancie: její počátky a principy. In: Listy filologické 2012, 135, č. 3-4, ISSN 1634-4561, s. 227-258.

20. VÍTEK, Tomáš. Pseudo-Aristotelův Physiognomicus a okolnosti jeho vzniku. In: Aithér 2012, 4, 7, ISSN 1803-7860, s. 13-47.

21. VÍTEK, Tomáš. Duše jako vzduch: její původ a význam. In: Reflexe 2014, 46, ISSN 0862-6901, s. 3-30.

22. VÍTEK, Tomáš. Aristotelés a fysiognómonika. In: Aithér 2018, 10, 19, ISSN 1803-7860, s. 46-83.

3. Příspěvky v recenzovaných sbornících a kolektivních monografiích:

1. VÍTEK, Tomáš. Hérakleitos – frg. D-K 22 B 14. In: Tomáš VÍTEK, Radek ChLUP, Matyáš HAVRDA (eds.), Mediterranea. Sborník k padesátinám Zdeňka Kratochvíla. Praha: Nakladatelství AMU, 2002, (bez ISBN), s. 9-40.

2. VÍTEK, Tomáš. Věštci ve starém Řecku. In: Tomáš VÍTEK, Jiří STARÝ, D. ANTALÍK (eds.), Věštění a prorokování v archaických kulturách (edice Svět archaických kultur I), Praha: Herrmann, 2006, ISBN 80-87054-04-0, s. 119-145.

3. VÍTEK, Tomáš – STARÝ, Jiří. O věštění a prorokování: úvodní studie. In: Tomáš VÍTEK, Jiří STARÝ, Dalibor ANTALÍK (eds.), Věštění a prorokování v archaických kulturách. Praha: Herrmann, 2006, ISBN 80-87054-04-0, s. 9-28.

4. VÍTEK, Tomáš. Naučné výroky ve starém Řecku. In: Tomáš VÍTEK, Jiří STARÝ, Dalibor ANTALÍK (eds.), Mudrosloví v archaických kulturách (edice Svět archaických kultur IV). Praha: Herrmann, 2009, ISBN 978-80-87054-17-8, s. 80-111.

5. VÍTEK, Tomáš, STARÝ, Jiří, ANTALÍK, Dalibor. Mudrosloví: jeho formy a funkce. In: Tomáš VÍTEK, Jiří STARÝ, Dalibor ANTALÍK (eds.), Mudrosloví v archaických kulturách (edice Svět archaických kultur IV). Praha: Herrmann, 2009, ISBN 978-80-87054-17-8, s. 8-27.

6. VÍTEK, Tomáš – STARÝ, Jiří. Zákon, právo a spravedlnost v archaickém myšlení. In: Dalibor ANTALÍK, Jiří STARÝ, Tomáš VÍTEK (eds.). In: Zákon a právo (edice Svět archaických kultur V). Praha: Herrmann, 2010, ISBN 978-80-87054-24-6, s. 11-54.

7. VÍTEK, Tomáš. Pojetí zákona v archaickém Řecku. In: Dalibor ANTALÍK, Jiří STARÝ, Tomáš VÍTEK (eds.). In: Zákon a právo (edice Svět archaických kultur V). Praha: Herrmann, 2010, ISBN 978-80-87054-24-6, s. 265-293.

8. VÍTEK, Tomáš – STARÝ, Jiří. Zrcadlení chaosu: úvodní studie. In: Tomáš VÍTEK, Jiří STARÝ, Dalibor ANTALÍK (eds.). Řád a chaos v archaických kulturách (edice Svět archaických kultur VI, Praha: Herrmann, 2010, ISBN 978-80-87054-26-0, s. 11-45.

9. VÍTEK, Tomáš. Obrazy chaosu ve starém Řecku. In: Tomáš VÍTEK, Jiří STARÝ, Dalibor ANTALÍK (eds.). Řád a chaos v archaických kulturách (edice Svět archaických kultur VI), Praha: Herrmann, 2010, ISBN 978-80-87054-26-0, s. 145-184.

4. Odborné recenze:

1. VÍTEK, Tomáš. Fustel de Coulanges, Antická obec, in: Reflexe 23 (2002), s. 127-138.

2. VÍTEK, Tomáš. Radek Chlup (ed.), Pojetí duše v náboženských tradicích světa. In: Religio 2008, 16, 1, ISSN 1210-3640, s. 141-143.

3. VÍTEK, Tomáš. Présocratiques. Philosophie antique 7, 2007. In: Listy filologické 2008, 131, 1-2, ISSN 1634-4561, s. 271-276.

4. VÍTEK, Tomáš. Seeing the Face, Seeing the Soul, (ed.) Simon Swain. In: Listy filologické 2014, 137, 1-2, ISSN 1634-4561, s. 189-192.

5. VÍTEK, Tomáš. Matylda Obryk, Unsterblichkeitsglaube in den Griechischen Versinschriften. In: Listy filologické 2015, 138, 1-2, ISSN 1634-4561, s. 171-173.

5. Edice sborníků a kolektivních studií:

1. CHLUP, Radek, HAVRDA, Matyáš, VÍTEK, Tomáš (eds.). Mediterranea: sborník k padesátinám Zdeňka Kratochvíla. Praha: Nakladatelství AMU, 2002. Bez ISBN. 220 s.

2. VÍTEK, Tomáš, STARÝ, Jiří, ANTALÍK, Dalibor (eds.). Věštění a prorokování v archaických kulturách (Svět archaických kultur I). Praha: Herrmann, 2006. ISBN 80-87054-04-0. 261 s.

3. VÍTEK, Tomáš, STARÝ, Jiří, ANTALÍK, Dalibor (eds.). Mudrosloví v archaických kulturách (Svět archaických kultur IV), Praha: Herrmann, 2009. ISBN 978-80-87054-17-8, 220 s.

4. ANTALÍK, Dalibor, STARÝ, Jiří, VÍTEK, Tomáš (eds.). Zákon a právo (Svět archaických kultur V), Praha: Herrmann, 2010. ISBN 978-80-87054-24-6. 346 s.

5. VÍTEK, Tomáš, STARÝ, Jiří, ANTALÍK, Dalibor (eds.). Řád a chaos v archaických kulturách (Svět archaických kultur VI), Praha: Herrmann, 2010. ISBN 978-80-87054-26-0. 229 s.

6. Překlady:

6a. Odborné překlady:

1. WEININGER, OttoPohlaví a charakter. In: Souvislosti 1995, 25, ISSN 0862-6928, s. 165-193 (z německého originálu Geschlecht und Charakter, Wien – Leipzig 192224).

2. LAMBERT, Malcolm. Středověká hereze. Praha: Argo, 2000 (z anglického originálu Mediaeval Heresy: Pupular Movements from the Gregorian Reform to the Reformation, Oxford – Cambridge (Mass.) : Blackwell 19964).

3. KIRK, Geofrey S., RAVEN, J. E. – SCHOFIELD, Malcolm. Předsókratovští filosofové, kap. VII, IX, XI-XIV a XVI. Praha: OIKOYMENH, 2004 (z anglického originálu The Presocratic Philosophers, Cambridge University Press 19832).

4. VÍTEK, Tomáš. Pseudo-Aristotelův Physiognomicus a okolnosti jeho vzniku. In: Aithér 4, 7, 2012, s. 23-47.

5. VÍTEK, Tomáš. Pseudo-Aristotelés, Physiognomonicus, traktát B. Aithér 2019 [2020], 11, 22. s. 48-64. ISSN 1803-7860.

6b. Umělecké překlady:

RILKE, Reiner. Sonety Orfeovi/Sonetten an Orpheus. Vydal, přeložil a doslovem opatřil T. Vítek, Praha: Herrmann, 2003.

Grantové projekty

 

„Duše a smrt: nejstarší eschatologické představy v antickém Řecku", GA ČR 19-00355S, 2019-2021 (hlavní řešitel).

„Věštění v antickém Řecku III", GA ČR 13-06134, 2013-2016 (hlavní řešitel).

„Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie", MSM0021620824, 2004-2011.

„Norma a její překročení v archaických kulturách", GA ČR 401/08/0436, 2008-2010 (spoluřešitel).

„Empedoklés", GA ČR 401/98/0382, 1998-2000 (spoluřešitel).

Vědecko-organizační aktivity

Člen redakční rady edice „Svět archaických kultur", kterou vydává nakladatelství Herrmann a synové