Akce

24.11.
2017
Kolokvium

Kolokvium k antické filosofii: work in progress

Filip Horáček
FLÚ AV (zasedací místnost, 1. patro), Jilská 1, Praha 1

Pneuma a věštění v Synesiově spise O snech

30.10.
2017
přednáška

Lecture

prof. Rudolf Schuessler
Zasedací místnost FLÚ AV (Jilská 1)

Scholastic contributions to the rise of modern probability in the seventeenth-century

24.10.
2017
Kolokvium

Kolokvium k antické filosofii: work in progress

Ondřej Černý
CMS (zasedací místnost), FLÚ AV (1. patro), Jilská 1, Praha 1

Jak a proč napodobovat nenapodobitelné: Kratylos 422a-427d

19.10.
2017
Konference

International conference: Galen's Epistomology

Mezinárodní konference
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6
02.06.
2017
Kolokvium

Kolokvium k antické filosofii: work in progress

Prof. Ladislav Kvasz
Jilská 1, Praha 1

Ke vzniku matematiky ve starověkém Řecku

 

28.04.
2017
kolokvium

Kolokvium k antické filosofii: work in progress

Stanislav Synek, PhD.
FLÚ AV (zasedací místnost), Jilská 1, Praha 1

Obraz lidského světa v Platónově podobenství o jeskyni

 

20.04.
2017

Workshop Liber Logicus

International conference
Vila Lanna, Prague (V sadech 1)

Collegium Europaeum je společným vědeckým pracovištěm FF UK a Filosofického ústavu AV ČR, které bylo založeno roku 2008 za účelem akumulace badatelského potenciálu k pokročilému výzkumu v oblasti evropských studií. Zaměřuje se na interdisciplinární bádání a kritickou reflexi evropské kulturní a politické identity. Prostřednictvím historického, filosofického a sociálně-vědního zkoumání (od středověku po současnost) se zabývá fenoménem Evropy a jejích specifických kulturně-historických, náboženských a politických tradic v českém a středoevropském kontextu.

www.collegium-europaeum.cz