Vladimír Mikeš

Mgr. Vladimír Mikeš, PhD.

(zástupce vedoucího)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vzdělání

01/10/2004 – 25/02/2009 PhD.

Filosofická fakulta Univerzity Karlovy/ Ústav filosofie a religionistiky, ČR,

Školitel: Prof. F. Karfik. Disertace: Le paradoxe stoïcien: liberté de l’action determinée, Komise: D. Sedley (Cambridge), J.-B. Gourinat (Paris)

15/01/2007-31/03/2007 Visiting Student na Univerzitě v Cambridge, Faculty of Classics, Velká Británie

01/10/2005-30/06/2006 Visiting Student na Univerzitě Sorbonne Paris-1 a CNRS UPR 76, Villejuif, Paris, France

01/10/1999 – 01/06/2003 Magisterské studium

Filosofická fakulta Univerzity Karlovy/ Ústav filosofie a religionistiky, ČR,

Současná zaměstnání

01/03/2013 - do současnosti Badatelský pracovník ve Filosofickém ústavu/Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení/Akademie věd České republiky/ Praha, ČR

(zástupce vedoucího, zástupce pro skupinu Antická filosofie)

Minulá zaměstnání

01/01/2004-31/12/2011 Vědecký pracovník v centru pro Studium patristických, středověkých a renesančních textů při Palackého univerzitě, Olomouc, ČR

01/01//2009-31/12/2009 Šéfredaktor webových stránek hospicového sdružení "Cesta domů" (částečný úvazek), Praha, ČR

Stipendia

01/05/2018-30/05/2020 MŠMT - Marie Sklodowska Curie Action IF (Velká Británie, University of Leeds) - projekt: Stoic rhetoric in the context of the ancient philosophical rhetoric

01/09/2011-31/ 08/2012 Vědecký asistent na Katedře antické filosofie na Univerzitě ve Friburgu, Švýcyrsko

01/02/2010-31/01/2011 Badatelský pracovník (post-doc) v Centre Léon Robin, CNRS, Paříž, Francie

Pedagogická činnost

01/02/2014 – 30/05/2018 Stoická ontologie (překladatelský seminář)

Filosofický ústav/Akademie věd České republiky

01/02/ 2007-30/05/2007 Stoická teorie jednání

Ústav filosofie a religionistiky/Filosofická fakulta Univerzity Karlovy

01/10/ 2006-14/01/2006 Proměny Homérova Odyssea, společně se S. Fischerovou, PhD., Ústav řeckých a latinských studií/Filosofická fakulta Univerzity Karlovy

01/02/ 2004-30/05/2004 Platónova teorie jmen a řeči/Ústav filosofie a religionistiky/Filosofická fakulta Univerzity Karlovy

Organizace konferencí a workshopů

2018 - 2020 cyklus mezinárodních konferencí a seminářů k projektu "Rhetoric of philosophers" (viz stipendia)

2016 - 2019 cyklus kolokvií k antické filosofii "work in progress", FLÚ AV

18/12/2015 mezinárodní konference "Stoic incorporeals", Filosofický ústav/Akademie věd České republiky, Praha

15/01/2011 mezinárodní konference "La vertu entre Aristote et les stoïciens", Ecole Normale Supérieure, Paríž, Francie

Funkce

01/01/2014 - do současnosti zástupce vedoucího/Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení/Akademie věd České republiky/ Praha, ČR

01/01/2019 - hlavní garant Akademického fóra, program Strategie AV 21 (www. akademickeforum.flu.cas.cz)

01/07/2018 - člen vedení antické řady nakladatelství OIKOYMENH

Přerušení badatelské kariéry

01/09/2012-30/02/2013 Rodičovská dovolená

 

Publikační činnost

 1) Monografie - autor a spoluautor

Vladimír Mikeš, Jaroslav Rytíř, Referendum a přímá demokracie, Praha: AV ČR 2019.

Vladimír Mikeš, Le paradoxe stoïcien: liberté de l’action déterminée, Paris: Vrin 2016.

 

2) Monografie - editor

Vladimír Mikeš (ed.) Plato's Cratylus, edited by. Leiden - Boston: Brill 2022.

Matej Cíbik, Vladimír Mikeš, Jaroslav Rytíř, K čemu jsou nám politické stranyPraha. AV ČR 2021.

David Machek, Vladimir Mikeš (eds.) Plato's Gorgias, Leiden - Boston: Brill (forthcoming).

Karfik, F. & Hladky, V. & Lakmann, M.-L. & Mikeš, V. (Hrsg.), M. Baltes: Die Geschichte der Interpretation des Platonische. (forthcoming)

 

3) Články a studie v recenzovaných časopisech

 "Les stoïciens et Platon - monistes ou dualistes?" Archiv für Geschichte der Philosophie 2, 2020.

"Blaženost částí kosmu – stoická etika." In Přístupy k etice, Š. Špinka, P. Toráčová (eds.), Praha, 2014, p. 47-80 (translation: The happiness of the parts of cosmos)

"Stoická teorie jednání: pojem ctnosti a svobody." Filosofický časopis 4, 2010, p. 567-588. (tr.: The Stoic’s theory of action: notion of virtue and freedom)

"Plato’s Necessity Revisited." Rhizai, 5 (1), 2008, p. 7-19.

"Le paradoxe stoïcien: l’action déterminée et la responsabilité." Philosophie Antique 8, 2008, p. 189-214.

"Stoická teorie jednání: pojem přitakání." Reflexe 34, 2008, p. 3-28. (tr.: The Stoics’ theory of action: notion of assent)

"Obraz snu a spánku u Hérakleita a Platóna a jeho filosofické souvislosti." Listy filologické (Folia Philologica) 130, 3-4, 2007, p. 229-249. (tr.: The mataphor of Dream and Sleep in Heraclitus and Plato and its philosophical context)

 

4) Kapitoly v knihách

"Alexander of Aphrodisia, De mixtione - chapter 3-4." In Alexander of Aphrodisia, De mixtione, edited by Gweltaz Guyomarc’h, Frans de Haas. Leiden-Boston: Brill 2022. (forthcoming)

"What remains of Socrates' naturalist theory once conventionalism is accepted," In Plato's Cratylus, edited by Vladimír Mikeš. Leiden - Boston: Brill 2022. (forthcoming)

"Is ethically neutral rhetoric (460c-461a) a real option for Plato and if not why?" In Plato's Gorgias, edited by David Machek and Vladimir Mikeš, Leiden-Boston: Brill. (forthcoming)

"Sen ve starém Řecku." In Spánek a sen, J. Hrdlička, J. Starý (eds.), Praha 2008, p. 149-169. (tr.: Dream in Ancient Greece)

"Scala naturae u starých stoiků." In “Přirozenost” ve filosofii minulosti a současnosti, L. Chvátal, V. Hušek (eds.), Brno 2008, p. 44-53. (tr.: Scala naturae in Early Stoicism)

"Aristotelova mimetická katharsis." Mediterranea (Festschrift), Praha 2002, str. 70-110. (tr.: Aristotle’s concept of mimetical katharsis)

 

5) Recenze

Jonathan Barnes, Mantissa, Essays in Ancient Philosophy IV, Revue philosophique de Louvain 115, 1, 2017, p. 159-161.

Tad Brennan, The Stoic Life: Emotions, Duties, and Fate, Philosophie Antique 8, 2008, p. 282-286.

Ricardo Salles, The Stoics on Determinism and Compatibilism, Philosophie Antique 7, 2007, p. 272-275.

 

6) Texty v nerecenzovaných časopisech Spánek ve starém Řecku, Rozrazil, 2, 2008, p. 23-24. (tr.: Sleep in Ancient Greece)

 

Vybrané prezentace

11/2017 What remains of Socrates' naturalist theory once conventionalism is accepted, Praha (Plato's Cratylus, XIth Symposium Platonicum Pragense)

06/2017 How passions give way to emotions in Stoicism, University of Bern, Switzerland

06/2016 Platon et les stoïciens : monistes ou dualistes ?, Centre Léon Robin/Sorbonne, Paris, France

12/2014 Function of sayable (lekton) in the Stoic theory of action: new approach to Stoic incorporeals?, University of Oxford, UK

05/2014 Stoics’ science of speaking well, University of Leeds, UK

11/2013 Marc-Aurèle: les conditions d’une liberté, University of Fribourg, Switzerland

10/2012 Becoming oneself in Early Stoicism and Plotinus, University of Fribourg, Switzerland

12/2011 Marc-Aurèle et l’ancien stoïcism : l’état de transition, University of Fribourg, Switzerland

01/2011 La vertu stoïcienne et son rapport aux kathekonta: l’action vertueuse divisée (+ conference organisation: La vertu entre Aristote et les stoïciens), Ecole Normale Supérieure, Paris, France

03/2011 La théorie stoïcienne de l’action dans la critique d’Alexandre d’Aphrodise, Ecole Normale Supérieure, Paris, France

03/2010 La signification de l’assentiment pour l’action humaine, École Normale Supérieure, Paris, France

02/2007 Plato's Timaeus in the 1. c. BC: the challenge of transcendence - Posidonius, Cicero, Xenarchos

Faculty of Classics, University of Cambridge, UK

05/2006 Two kinds of cause in Plato’s Timaeus,

International workshop on Plato’s Timaeus, FFUK, Prague, Czech rep.

06/2005 La théorie du déterminisme chez les prémiers stoïciens, CNRS, Villejuif, Paris, France