Miroslav Hanke

Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D. (1983)

hanke[at]flu.cas.cz

Researcher ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3906-3151

ResearcherID G-8842-2014

Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2010

Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2007

Selected publications

M. HANKE, “The Logic of Impossible Scenarios in Hurtado de Mendoza’s Tractatus de Trinitate”, in Vivarium 59 (2021), 324–359.

M. HANKE, “Between Imagination and Gambling. The Forms of Validity in Scholastic Logic”, in History and Philosophy of Logic 41 (2020), 331–351.

M. HANKE, “Jesuit Probabilistic Logic between Scholastic and Academic Philosophy”, in History and Philosophy of Logic 40 (2019), 355–373.

M. HANKE, “The Probabilistic Logic of Eusebius Amort (1692–1775)”, in Early Science and Medicine 24 (2019), 186–211.

M. HANKE, Lhářské paradoxy u autorů italské scholastiky, Praha: OIKOYMENH, 2015.

M. HANKE, Jan Buridan a nominalistická teorie racionality. Studie k možnostem scholastické logiky , Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011.

M. HANKE, „Paul of Venice and Realist Developments of Roger Swyneshed's Treatment of Semantic Paradoxes“, in History and Philosophy of Logic 38 (2017), 299–315.

M. HANKE, „Jan Dullaert of Ghent on the Foundations of Propositional Logic“, in Vivarium 55 (2017), 273–306.

M. HANKE, „Semantic Paradox. A Comparative Analysis of Scholastic and Analytic Views“, in Res Philosophica 91 (2014), 367-386.

M. HANKE, „The Bricot–Mair Dispute: Scholastic Prolegomena to Non-Compositional Semantics“, in History and Philosophy of Logic 35 (2014), 149-166.

M. HANKE, „The Analysis of Deductive Validity in Martin Le Maistre’s Tractatus consequentiarum“, in American Catholic Philosophical Quarterly 88 (2014), 29–46.

M. HANKE, „Implied-Meaning Analysis of the Currian Conditional“, in History and Philosophy of Logic 35 (2013), 367-380.

Research projects

Scholastic physics in the era of the scientific revolution, GAČR 20-05855S (PI)

Sémantické paradoxy mezi první a druhou scholastikou, GAČR 13-08389P (PI).

Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy, OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0138 (team member).

Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext, GAČR 14 - 37038G (team member).

Pravděpodobnostní argumentace v pozdně scholastické logice, GAČR 17-12408S (PI).