David Svoboda

David Svoboda, PhD. (1971)

Senior researcher

davidsvoboda[at]flu.cas.cz

Education

Habilitation (doc.), Philosophy, Faculty of Arts, Charles University, 2019.

PhD., Philosophy, Faculty of Arts, Charles University, Prague, 2009.

M.A. (Mgr.), Philosophy; Faculty of Arts, Charles University, Prague, 2002.

B.A., Bcl., Theology, Catholic Theological Faculty, Charles University in Prague, 2003.

B.A., Bcl., Humanities, Faculty of Philosophy, John Evangelist Purkinje University in Usti nad Labem, 1995.

Present Employment

Since 2002 researcher (since 2019 senior researcher) in the history of philosophy, Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences, Prague.

Since 2003 assistant professor of philosophy, Department of Systematic Theology and Philosophy, Charles University, 2016–2019 acting head of department.

Membership in Scientific Societies and Councils:

SIEMP (Société Internationale pour l´Ětude de la Philosophie Médiévale)

SMRP (The Society for Medieval and Renaissance Philosophy)

GPMR (Gesellschaft fuer Philosophie des Mittelalters und der Renaissance)

Branch Council of Charles University Grant Agency (GAUK)

Research Team for the Study of Late Scholasticism

Society for the Christian Philosophy

International Society of Thomas Aquinas

Member of the Editorial Board of the Journal Studia Neoaristotelica

Publications

Monographs

(spolu s P. Sousedíkem) Change and Relations, Neunkirchen-Seelscheid: Editiones scholasticae, 2023, 164 s.

Tomáš Akvinský, O Trojici, úvod, poznámky a komentář D. Svoboda, překlad K. Šprunk, doslov P. Sousedík, Praha: Krystal OP, 2019, 330 s.

D. Svoboda, Metafyzika vztahů - Tomáš Akvinský a vybraní autoři tomistické tradice, Praha: Krystal OP, 2017, 224 s., ISBN 978-80-7575-028-0

P. Sousedík, D. Svoboda, Je matematika věda? Mezi formalismem a strukturalismem, Praha: Triton, 2017, 192 s., ISBN 978-80-7553-511-5

D. Svoboda, Aquinas on One and Many, Neunkirchen-Seelscheid: Editiones scholasticae, 2015, 156 s., ISBN: 978-3-86838-563-2.

D. Svoboda, Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského. Od pojmu jsoucna a jednoty k pojmu celku a části, Praha: Krystal, 2012, 280 s, ISBN 978-80-87183-40-3.

Tomáš Akvinský, O Separovaných substancích, překlad z latiny a úvodní studie David Svoboda, Praha: Krystal OP, 2010, bilingva 228 s.

Editor

The Emergence of Structuralism , S. Shapiro, P. Sousedik, D. Svoboda (eds.), Philosophia Mathematica 27/3 (October 2019), Oxford University Press, s. 299-450, EISSN 1744-6406

The Emergence of Structuralism and Formalism , M. Gabbay, P. Sousedík, D. Svoboda (eds.), Journal of Applied Logics - IfCoLog Journal of Logics and their Applications, London: College Publications, 2018, 171 s. ISBN 978-1-84890-288-6

Univerzálie ve scholastice , D. Heider, D. Svoboda (eds.), Studia neoaristotelica - SUPPLEMENTUM I, České Budějovice: TF JU, 2012, 288 s., ISSN 1214-8407

Metaphysics: Aristotelian, Scholastic, Analytic , L. Novák, D. Novotný, P. Sousedík, D. Svoboda (eds.), Frankfurt-Heusenstamm: Ontos Verlag, 2012, 283 s., ISBN: 978-3-86838-146-7

Sborník KTF UK sv. VII., P. Kubín, M. Mikulicová, D. Svoboda (eds.), Praha: Karolinum, 2005, 427 s., ISBN 80-246-0757-3

Studies and other papers

In English:

D. Svoboda, "Formal Abstraction and its Problems in Aquinas", in: American Catholic Philosophical Quarterly, 96/1 (2022), s. 1-20, ISSN 1051-3558.

D. Svoboda, P. Sousedík, "Intellectualism in the Work of Thomas Aquinas: Is Aquinas’s Conception of Mathematics Intellectualist?", Verbum 22 (2020), s. 29-50, ISBN 978-5-91116-938-1.

D. Svoboda, P. Sousedik, "Thomas Aquinas and Some Thomists on the Nature of Mathematics", The Review of Metaphysics 4/73 (2020), s. 715-740, ISSN 2154-1302.

D. Svoboda, P. Sousedik, "The Emergence of (Instrumental) Formalism and a New Concept of Science", Studia Neoaristotelica 2/16 (2019), s. 307-329, ISSN 1214-8407.

S. Shapiro, P. Sousedik, D. Svoboda, "Introduction to Special Issue: The Emergence of Structuralism", in: The Emergence of Structuralism, S. Shapiro, P. Sousedik, D. Svoboda (eds.), Philosophia Mathematica 27/3 (October 2019), Oxford University Press, s. 299-302, EISSN 1744-6406

D. Svoboda, P. Sousedik, "Are Ante Rem Structuralists Descriptivist Or Revisionist Metaphysicians? How We Speak About Numbers", in: The Emergence of Structuralism and Formalism, M. Gabbay, P. Sousedík, D. Svoboda (eds.), Journal of Applied Logics - IfCoLog Journal of Logics and their Applications: College Publications, London 2018, s. 1399-1416, ISSN ONLINE 2055-3714.

D. Svoboda, "The Relationship between an Image and Transcendence in Plato and Thomas Aquinas", in: Seeking God´s Face, M. Ryšková (ed.), Praha: Karolinum, 2018, s. 159-175, ISBN 978-80-246-3979-6.

D. Svoboda, "John Poinsot on Categorial Relation", in: Explorations in Late Scholasticism, P. Dvořák, T. Machula (eds.), mimořadné číslo Filosofického časopisu 2016, s. 23-40, ISSN 0015-1831

D. Svoboda, "Aquinas on Real Relation", AUC Theologica 6/1, 2016, s. 147-172, ISSN 1804-5588

D. Svoboda, P. Sousedík, „Mathematical One and Many: Aquinas on Number“, in: The Thomist 78 (2014), s. 401-418, ISSN 0040-6325

D. Svoboda, P. Sousedík, "Why Should Metaphysics be Impossible?", in: SGEM Conference Proceedings, SGEM Conference on Philosophy, Sofia: SGEM, 2014, s. 901-911, ISSN 2367-5659

D. Svoboda, "Cursus Conimbricensis - Sebastian Couto S.J. Nature Considered Absolutely in the Context of the Problem of Universals", in: AUC Theologica 3/2 (2013), s. 135-150, ISSN 1804-5588

D. Svoboda, „Thomas Aquinas on Whole and Part“, in: The Thomist 76/2 (2012), s. 273-304, ISSN 0040-6325

D. Svoboda, „F. Suárez on Transcendental Unity in his Disputationes Metaphysicae“, in: Universality of Reason. Plurality of Philosophies in the Middle Ages (12. Congresso Internationale di Filosofia Medievale: Palermo, 17-22 Settembre 2007), Palermo: OSM, 2012, Vol II.2, p. 861-872, ISBN 978-88-64-85-025-2

D. Svoboda, P. Sousedík, „The Ontology of Number: Is Number an Accident?“, in: Metaphysics: Aristotelian, Scholastic, Analytic, L. Novák, D. Novotný, P. Sousedík, D. Svoboda (eds.), Frankfurt-Heusenstamm: Ontos Verlag, 2012, s. 123-142, ISBN: 978-3-86838-146-7

D. Svoboda, „The Ratio of Unity: Positive or Negative? The case of Thomas Aquinas“, in: American Catholic Philosophical Quarterly 86/1 (2012), s. 47-70, ISSN 1051-3558

D. Svoboda, „Maxmilian Wietrowski SJ on Future Contingents.“ In: Bohemia Jesuitica 1556-2006. Praha: Karolinum, 2010 (ed. Čemus, P.), s. 565-571, ISBN 978- 80-246-1755-8

D. Svoboda, „The Logical and Metaphysical Structure of a Common Nature (A Hidden Aspect of Aquinas’Mereology)“, in: Organon F 2/2010, s. 185-200, ISSN 1335-0668

D. Svoboda, „F. Suárez on the Addition of the One to Being and the Priority of the One over the Many“, in: Studia Neoaristotelica 2/2007, s. 18-32, ISSN 1214-8407

D. Svoboda, „Physical Premotion and Human Freedom in the second Scholastic“ in: Verbum - Analecta Neolatina (edited by the Catholic Péter Pázmány University), Hungary 2004, p. 325-333, ISSN 1585-079X

In Czech:

D. Svoboda, "Pojetí muže a ženy (nejenom) u Platóna a Aristotela", Studia Neoaristotelica 19/7 (2022) Series Bohemoslovaca, s. 111-145.

D. Svoboda, P. Sousedík, "Tomáš Akvinský a vědecký status matematiky", Filosofický časopis 4/67 (2019), s. 521-539, ISSN 0015-1831.

(spolu s P. Sousedíkem) "Je Tomášovo pojetí matematiky instrumentalistické? Reakce na na kritiku L. Nováka", Studia Neoaristotelica 14/4 S. B. 2 (2017), s. 17-36, ISSN 1214-8407.

D. Svoboda, P. Sousedík, "Vznik formalismu a nové pojetí vědy", in: Filosofický časopis - mimořádné číslo 3/2015, s. 39-60, ISSN 0015-1831

D. Svoboda, P. Sousedík, "Fregovo pojetí aplikace matematiky", in: Filosofický časopis - mimořádné číslo 3/2015, s. 101-124, ISSN 0015-1831

D. Svoboda, „Tomášovo pojetí kategoriálního vztahu a jeho aristotelská východiska“, in: Pluralita tradic od antiky po novověk, D, Heider, J. Samohýl, L. Novák (eds.), Studia neoaristotelica Supplementum II, České Budějovice, 2015, s. 24-40, ISSN 1214-8407

D. Svoboda, P. Sousedík, „Různá pojetí matematiky u vybraných autorů od antiky po raný novověk. Je matematika teoretická věda, nebo pouhá technika?“, in: Pluralita tradic od antiky po novověk, D, Heider, J. Samohýl, L. Novák (eds.), Studia neoaristotelica Supplementum II, České Budějovice, 2015, s. 70-87, ISSN 1214-8407

D. Svoboda, Stvoření jako vztah a projev Boží transcendence, in: Myšlení o transcendenci, M. Ryšková, M. Mikulicová (eds.), Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013, s. 71-84, ISBN 978-80-7465-088-8

D. Svoboda, P. Sousedík, "Je číslo vlastnost vnějších věcí", in: Organon F 1/2014, s. 45-62, ISSN 1335-0668

D. Svoboda, P. Sousedík, "Millovo pojeti čísla", in: Organon F 2/2013, s. 201-221, ISSN 1335-0668

D. Svoboda, „Absolutně uvažovaná přirozenost. Petr Fonseca a jeho významní středověcí předchůdci“, in: Studia theologica 50/4 (2012), s. 102-126, ISSN 1212-8570

D. Svoboda, „Koncepce univerzálií Dominika de Soto OP“, in: Univerzálie ve scholastice, D. Heider, D. Svoboda (editoři), Studia neoaristotelica - SUPPLEMENTUM 1, České Budějovice: TF JU, 2012, s. 172-192, ISSN 1214-8407

D. Svoboda, P. Sousedík, „Je číslo předmět nebo vlastnost?“, in:Organon F 18/2011, Supplementary Issue, Individuals and Properties (ed. V. Havlík), s. 50-67, ISSN 1335-0668

D. Svoboda, „Ontologická struktura supposita v díle Tomáše Akvinského“, in: Theologica 1/1 (2011), s. 147-160, ISSN 1804-5588

D. Svoboda, „Participace v díle Tomáše Akvinského“, in Studia neoaristotelica, 2/2010, s. 161-179, ISSN 1214-8407

D. Svoboda, P. Sousedík, „Tomášovo pojetí čísla“ in: Organon F 1/2010, s. 53-70, ISSN 1335-0668

D. Svoboda, „Princip individuace materiálních jsoucen v díle Tomáše Akvinského“ in: Studia theologica 1/2010, s. 21-37, ISSN 1212-8570

D. Svoboda, „F. Suárez o povaze počtu“ in: Studia theologica 2/2009, s. 11-25, ISSN 1212-8570

D. Svoboda, „Ens et unum convertuntur“ in: Filosofický časopis 2/2009, Praha: Filosofický ústav AV ČR, s.. 191-208, ISSN 0015-1831

D. Svoboda, „Transcendentálie a kategorie v díle Tomáše Akvinského“ in: Studia Neoaristotelica, 2/2008, s. 166-184, ISSN 1214-8407

D. Svoboda, „Problematika předmětu smyslového poznání“ in: NOVOTNÝ, Vojtěch (ed.). Všechno je milost: Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2008, s. 293–308, ISBN 978-80-246-1505-9; ISSN 1802-9159

D. Svoboda, „Boží vědění, svoboda a nejlepší možný svět: dominikáni, jezuité a G.W. Leibniz“ in: Studia theologica 1/2008, s. 9-31, ISSN 1212-8570

D. Svoboda, „Pojem poznání a sebepoznání separovaných forem v tomistické tradici“ in: Akta společnosti Tomáše Akvinského III., Praha: SITA 2006, s. 103-120, ISSN 1213-9130

D. Svoboda, „Pojetí metafyziky podle Tomáše Akvinského“ in: Studia theologica 3/2006, s. 20-38, ISSN 1212-8570

D. Svoboda, „Pravdivostní hodnota výroků o (podmíněně) budoucích nahodilých událostech” in: Studia Neoaristotelica I/2006, s. 101-123, ISSN 1214-8407

D. Svoboda,“D. Banez a L. Molina”, in: Sborník z konference „Čechy a Španělsko“, Slaný 2005, s. 34-36

D. Svoboda, „Pojem poznání u Tomáše Akvinského“ in: Sborník KTF UK VII., Praha: Karolinum 2005, s. 84-98, ISBN 80-246-0757-3

D. Svoboda, „Tomistické pojetí součinnosti Božího konkurzu a svobodných aktů druhých příčin“ in: Filosofický časopis 4/2004, Praha: Filosofický ústav AV ČR, s. 559-568, ISSN 0015-1831

D. Svoboda,“Fyzická premoce a lidská svoboda” in: Akta společnosti Tomáše Akvinského II., Praha: SITA 2004, s. 3-10, ISSN 1213-9130

Reviews

D. Svoboda, "The Philosophy of Francisco Suárez", Hill, B. ; Lagerlund, H. (eds.), Oxford University Press, 2012. 320 s. in: Mind : A Quarterly Review of Philosophy. 122/488 (2013), s. 1102-1108. ISSN 0026-4423

D. Svoboda, „The Importance of Scholastic Theology“, in: Studia Neoaristotelica 2/2011, s. 249-257, ISSN 1214-8407

D. Svoboda,“Kdo byl F. Suárez? Život a dílo Vynikajícího doktora”, D. Heider, Olomouc: Refugium, 2009. 114 s. in Studia Theologica 13/45 (2011), p. 187–191

D. Svoboda, „Theories of Cognition in the Middle Ages“, R. Pasnau, Cambridge UniPress (1997), in: Studia Neoaristotelica 2/2006, s. 183-190, ISSN 1214-8407

D. Svoboda, „Aquinas“, J. Inglis, Wadsworth Publishing (April 9, 2001), in: Organon F 8/2006, s. 402-406, ISSN 1335-0668

Translations

Frei, V. – Heider, Daniel – Novák, L. – Sousedík, Prokop – Sousedík, St. – Svoboda, David – Šprunk,K.; Joseph Gredt – Základy aristotelsko–tomistické filosofie (Elements of Aristotelian-Thomistic filosophy), Praha : Krystal OP, 2009. 583 s. ISBN 978–80–87183–09– 0

D. Svoboda, P. Hoenen, „Descartův Mechanicismus“ („Descartes´ Mechanicism“), in: Studia Neoaristotelica I/2007, the Journal for the Aristotelian Christian Philosophy, ISSN 1214– 8407

Selected conferences and conference papers or requested lectures (only international in languages other than Czech or Slovak):

2021, 27.-29.10. Praha, Second Scholasticism, Analytical Metaphysics, Christian Apologetics, "Is There a Change with regard to Relations?" 2021, 6.10. Notre Dame (USA), Inaugural Conference SMRP, "Formal Abstraction and its Problems in Aquinas" (online)

2020,12.11. Ružomberok, vyžádaná (online) přednáška, "Formální abstrakce a její problémy u Tomáše Akvinského"

2020, 7.9. České Budějovice, Společnost pro křesťanskou filosofii, Bůh a změna, "Una substancia - Tres personae: Výklad ústředního tajemství Trojice u Tomáše Akvinského"

2019, 25.11. Rome, The Pontifical Gregorian University, "Two Concepts of Science in the Late Medieval and Early Modern Period"

2019, 30.9-2.10. Peterburg, Intellect and Will in the Medieval Thought, "Intellectualism in the Work of Thomas Aquinas: Is Aquinas's Conception of Mathematics Intellectualist?"

2018, 24.-27. 10. Salamanca, Seventh World Conference on Metaphysics, "The Metaphysics of Abstract Entities"

2016, 24.11. Rome, The Pontifical University of St. Thomas Aquinas (Angelicum), "The Ontology of Relations - The Case of Thomas Aquinas"

2016, 24.-26.6. Prague, The Emergence of Structuralism and Formalism, "The Emergence of Formalism and the New Concept of Science"

2015, 12.-14.11. Salamanca, Sixth World Conference on Metaphysics: "Aquinas on Categorical Relation“

2015, 25.6. –30.6. Istanbul, Universal Logic: „Two conceptions of science in the light of the distinction between lingua characteristica and calculus ratiotinator

2014, 13.11.–15.11. Krakow, Faculty of Philosophy, Jagiellonian University, „Emergence of Formalism“

2014, 3.9.–8.9. Varna, SGEM Conference on Philosophy: „Why Should Metaphysics be Impossible?“

2014, 25.8.–28.8. Vienna, 3rd Interntional Eurasian Conference on Mathematical sciences and Application: „G. Frege and some of His Predecessors on the Application of Arithmetics“

2013, 4.8.–10.8. Athens, World Congress of Philosophy: „Dilemma about Number“

2012, 20.9.–25.09, Freising, SRN, Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale, XIII. International Congress of Medieval Philosophy – Pleasures of Knowledge: „Nature considered just in itself - P. Fonseca (1528–1599) and S. Couto (1567–1639)”

2010, 30.6.–3.7. Praha, Metaphysics: Aristotelian, Scholastic, Analytical: „Is Number an Accident?“

2009, 6.3–7.3. Piliscaba, SITA - Aquinas and Thomism: „The Logical and Metaphysical Structure of Common Nature in Aquinas“

2008, 1.9.–4.9. Řím, Grandeur of Reason: „Possibility of Metaphysics (Aquinas and Scotus on the Concept of Being)“

2007, Palermo, „Universality of Reason Plurality of Philosophies in the Middle Ages“, Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale, XII International Congress of Medieval Philosophy: „F. Suárez on the Addition of the One to Being“

2006, Praha, „Bohemia Jesuitica“: „M. Vetrovsky – the Truth–Values of the Propositions of (conditional) Future Contingents“

2002, Catholic Péter Pázmány University, SITA - Today´s Thomism: “Physical Premotion and Human Freedom in the Second Scholastic”

Grants and projects

2018-2020 GAČR 18-05838S: „Metaphysics of Relations in Second Scholastic“

2013-2016 GAČR 13-08512S: „Scholastic Theories of Relations as a Possible Source of Structuralist Concept of Number“

2012–2017 member of Charles University research Centre (UNCE), „Transcendence and its Place in the Interpretation of Theology and Arts“

2010-2013 GAČR 2010P401/10/0080: „Universals in Early Modern Philosophy“

2008-2010 GAAV IAA908280801: „Metaphysics in Contemporary Analytical Philosophy and it Relations to Metaphysics of Modern Aristotelism“

2008-2010 GAAV IAA900090802“ „Philosophy and Theology of Thomas Aquinas“

2007-2008 GAAV KJB 900090701: „Being and Concept: Early Modern Reception of Suárez Metaphysics.“

2004-2006 GAUK 522/2004-6: „European Philosphical Baroque and its Echoes in Czech Lands“