Tomáš Vítek

Doc. Tomáš Vítek, Dr.

tomas.vitek7[at]gmail.com

 

Education

2016: Habilitation (doc)., Philosophy, Faculty of Humanities, Charles University, Prague

1997: Phd. (Dr.), Philosophy of religion, Charles University, Faculty of Arts, Department of philosophy and religious studies

1994: M. A. (Mgr)., Philosophy, Charles University, Faculty of Arts, Department of philosophy and religious studies

Present Employment

Since 2005 researcher in the history of ancient philosophy, Department for the Study of Ancient and Medieval Thought, Institut of Philosophy, Czech Academy of Sciences, Prague.

Since 2010 assistent professor of philosophy (since 2016 associate professor), Faculty of Humanities, Charles University, Prague.

Past Employment

2005-2009: researcher in philosophy and history of ideas, Research program (výzkumný záměr) MSM 0021620824, Faculty of Arts, Charles University, Prague, under the title „Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie“ (The foundations of the modern world in the mirror of literature and philosophy).

2000-2004: researcher in philosophy, The centre for phenomenological studies, Faculty of Arts, Charles University, Prague.

1999-2000: lecturer and researcher in philosophy, Department of philosophy and history of science, Faculty of Science, Charles University, Prague.

Publications

Monographs

Vítek, T., Empedoklés, vol. I: Studie, Praha: Herrmann, 2001. Bez ISBN. 461 p.

Vítek, T., Empedoklés, vol. II: Edice a překlad zlomků. Praha: Herrmann, 2006. ISBN 80-87054-02-4. 574 p.

Vítek, T., Empedoklés, vol. III: Komentáře, Praha: Herrmann, 2006. ISBN 80-87054-03-4. 678 s.

Vítek, T., Sedm mudrců a jejich výroky, Praha: Herrmann, 2010. ISBN 978-80-87054-21-5. 411 p.

Vítek, T., Věštění v Řecku, Vol. I: Od věštců k losům, Praha: Herrmann, 2010. ISBN 978-80-87054-23-9. 519 p.

Vítek, T., Věštění v antickém Řecku, vol. II: Tělo a sny, Praha: Herrmann, 2013. ISBN 978-80-87054-34-5. 584 p.

Vítek, T., Věštění v antickém Řecku, vol. III: Země a mrtví. Praha: Herrmann a synové, 2016. ISBN 978-80-87054-46-8. 420 p.

Vítek, T., Věštění v antickém Řecku, vol. IV: Mezi vodou a ohněm. Praha: Herrmann, 2018. ISBN 978-80-87054-57-4. 594 p.

Vítek, T., Duše, tělo a smrti od Homéra po Platóna I. Za života. Praha: Herrmann, 2022. ISBN 978-80-87054-70-3. 459 s.

Editor

Chlup, R., Havrda, M., Vítek, T. (eds.). Mediterranea: sborník k padesátinám Zdeňka Kratochvíla,Praha: Nakladatelství AMU, 2002. Bez ISBN. 220 p.

Vítek, T., Starý, J., Antalík, D. (eds.), Věštění a prorokování v archaických kulturách (Svět archaických kultur I). Praha: Herrmann, 2006. ISBN 80-87054-04-0. 261 p.

Vítek, T., Starý, J., Antalík, D. (eds.), Mudrosloví v archaických kulturách (Svět archaických kultur IV), Praha: Herrmann, 2009. ISBN 978-80-87054-17-8, 220 p.

Antalík, D., Starý, J., Vítek, T. (eds.), Zákon a právo (Svět archaických kultur V), Praha: Herrmann, 2010. ISBN 978-80-87054-24-6. 346 p.

Vítek, T., Starý, J., Antalík, D. (eds.), Řád a chaos v archaických kulturách (Svět archaických kultur VI), Praha: Herrmann, 2010. ISBN 978-80-87054-26-0. 229 p.

Articles and chapters

a) in English

Vitek, Tomáš. Heraclitus´ Eschatology: Yes or Not? Wiener Studien 2021, 134, s. 27-49. ISSN 0084-005X.

Vítek, Tomáš. Talking Statues: A Study of Miraculous Statues and Pictures in the Pagan and Christian Tradition. Wolf OERTER et al (eds.). Coptica, Gnostica und Mandaica. Leiden: Brill, 2020, s. 195-235. ISBN 978-3-11-061812-9.

Vítek, Tomáš. Greek Necromancy: Reality of Myth? Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 60/1-2 (2020 [2021]), s. 27-51. ISSN 0044-5975.

Drvota, Tomáš – Vítek, Tomáš. Parménide DK 28 B 16: un fragment méconnue d´Empédocle. Eiréné 2020/2021, 29, s. 179-240. ISSN 0046-1628.

Vítek, Tomáš. Heraclitus, DK 22 B 24: Who is it that the Gods and men honour? La parola del passato 2017 [2019], 2, 72. s. 239-274. ISSN 0031-2325.

Vítek, T., „Heraclitus, DK 22 B 24: Who is it that the Gods and men honour?“, La parola del passato 2, 72 (2017), p. 239-274. ISSN 0031-2325.

Vítek, T., „Allegorical Dreams in Antiquity: Their Character and Interpretation“, Wiener Studien (Zeitschrift für klassiche Philologie, Patristik und lateinische Tradition) 130 (2017), p. 127-152. ISSN 0084-005X.

Vítek, T., „Greek Hepatoscopy and its Criteria.“ Quaderni Urbinati di Cultura Classica, 112, 1 (2016), p. 139-164. ISSN 0033-4987.

Vítek, T., „Heraclitus, 22 B 14, D.-K.“ Elenchos (Rivista di studi sul pensiero antico), 36, 2 (2015), p. 195-233. ISSN 0392-7342.

Vítek, T., „False Heraclitus: Heraclitus´ dubia and their Typology“, La Parola del Passato (Rivista di studi antichi) 384, 67, 3 (2012), p. 161-197. ISSN 0031-2325.

Vítek, T., „Heraclitus, DK 22 B 44 (frg. 103, Marcovich)“, Emerita (Revista de lingüística y filología clasíca), 80, 2 (2012), p. 295-320. ISSN 0013-6662.

Vítek, T., „Le Sphairos d’Empédocle et son substrat mythologique“, Elenchos (Rivista di studi sul pensiero antico) 31, 1 (2010), p. 21-49. ISSN 0392-7342.

Vítek, T., „The Origins of Pythagorean symbola“, La Parola del Passato (Rivista di studi antichi) 357, 64, 4 (2009), p. 241-270. ISSN 0031-2325.

Vítek, T., „Heraclitus, fr. B 11, D-K“, La Parola del Passato(Rivista di studi antichi), 332, 58, 5, (2003), p. 356-371. ISSN 0031-2325.

b) in Czech

Vítek, T., „Aristotelés a fysiognómonika“, in: Aithér 10, 19 (2018), p. 46-83. ISSN 1803-7860.

Vítek, T., „Duše jako vzduch: její původ a význam“, in: Reflexe 46 (2014), p. 3-30. ISSN 0862-6901.

Vítek, T., „Pseudo-Aristotelův Physiognomicus a okolnosti jeho vzniku“, in: Aithér 4, 7 (2012), p. 13-47. ISSN 1803-7860.

Vítek, T., „Antická a středověká chiromancie: její počátky a principy“, in: Listy filologické 135/3-4 (2012), p. 227-258. ISSN 1634-4561.

Vítek, T., „Cesta panny a cesta kurvy: ke kořenům antické xenofobie“, in: Souvislosti 21, 4 (2010), p. 15-25. ISSN 0862-6928.

Vítek, T., „Prameny Eróta v Platónově Symposiu“, in: Aithér 2, 3 (2010), p. 49-70. ISSN 1803-7860.

Vítek, T., Starý, J., „Zrcadlení chaosu: úvodní studie“, in: Vítek, T., Starý, J., Antalík, D. (eds.), Řád a chaos v archaických kulturách (Svět archaických kultur VI), Praha: Herrmann, 2010, p. 11-45. ISBN 978-80-87054-26-0.

Vítek, T., Starý, J., „Zákon, právo a spravedlnost v archaickém myšlení“, in: Antalík, D., Starý, J., Vítek, T. (eds.), Zákon a právo (Svět archaických kultur V), Praha: Herrmann, 2010, p. 11-54. ISBN 978-80-87054-24-6.

Vítek, T., „Pojetí zákona v archaickém Řecku“, Antalík, D., Starý, J., Vítek, T. (eds.), Zákon a právo (Svět archaických kultur V), Praha: Herrmann, 2010, p. 265-293. ISBN 978-80-87054-24-6.

Vítek, T., „Obrazy chaosu ve starém Řecku“, in: Vítek, T., Starý, J., Antalík, D. (eds.), Řád a chaos v archaických kulturách (Svět archaických kultur VI), Praha: Herrmann, 2010, s. 145-184. ISBN 978-80-87054-26-0.

Vítek, T., „Sedmička a kořeny její posvátnosti“, in: Souvislosti 20, 3 (2009), p. 12-22. ISSN 0862-6928.

Vítek, T., „Nové přístupy v bádání o starší filosofii?“, in: Aithér 2 (2009), p. 231-235. ISSN 1803-7860.

Vítek, T., „Naučné výroky ve starém Řecku“, in: Vítek, T., Starý, J., Antalík, D. (eds.), Mudrosloví v archaických kulturách (Svět archaických kultur IV), Praha: Herrmann, 2009, p. 80-111. ISBN 978-80-87054-17-8.

Vítek, T., Starý, J., Antalík, D., „Mudrosloví: jeho formy a funkce“, in: Vítek, T., Starý, J., Antalík, D. (eds.), Mudrosloví v archaických kulturách (Svět archaických kultur IV). Praha: Herrmann, 2009, p. 8-27. ISBN 978-80-87054-17-8.

Vítek, T., „Pýthagorejská akúsmata“, in: Listy filologické 131/3-4 (2008), p. 345-377. ISSN 1634-4561.

Vítek, T., „O palmickém věštění“, in: Listy filologické 129/3-4 (2006), p. 243-269. ISSN 1634-4561.

Vítek, T., „Sedm mudrců a jejich výroky“, in: Filosofický časopis 54, 3 (2006), p. 363-380. ISSN 0015-1831.

Vítek, T., „Věštci ve starém Řecku“, in: Vítek, T., Starý, J. Antalík, D. (eds.), Věštění a prorokování v archaických kulturách (edice Svět archaických kultur I), Praha: Herrmann, 2006, p. 119-145. ISBN 80-87054-04-0.

Vítek, T., Starý, J., „O věštění a prorokování: úvodní studie“, in: Vítek, T., Starý, J., Antalík, D., (eds.), Věštění a prorokování v archaických kulturách, Praha: Herrmann, 2006, p. 9-28. ISBN 80-87054-04-0.

Vítek, T., „Básník jako výraz vzestupu a pádu řeči“, in: Souvislosti 15, 1 (2004), p. 25-41. ISSN 0862-6928.

Vítek, T., „Nové Empedokleovy verše. Papyrus ze Štrasburku č. 1665-1666“, in: Reflexe27 (2004), p. 75-94. ISSN 0862-6901.

Vítek, T., „Hérakleitos – frg. D-K 22 B 14“, in: Vítek, T., Chlup, R., Havrda, M. (eds.), Mediterranea. Sborník k padesátinám Zdeňka Kratochvíla. Praha: Nakladatelství AMU, 2002, p. 9-40.

Vítek, T., „Ofiomanteia v Řecku“, in: Religio 10, 2 (2002), p. 189-214. ISSN 1210-3640.

Vítek, T., „Řecká magie“, in: Souvislosti 39, 1 (1999), p. 185-206. ISSN 0862-6928.

Vítek, T., „Parmenidés“, in: Host 7 (1997), p. 75-102. ISSN 1211-9938.

Vítek, T., „Don Quijote mezi Cervantesem a Rabelaisem“, in: Host 5 (1997), p. 17-29. ISSN 1211-9938.

Vítek, T., „Intelektuál a plebej“, in: Souvislosti 32/2 (1997), p. 151-167. ISSN 0862-6928.

Vítek, T., „Sexualita v Řecku“, in: Host 2 (1997), p. 41-50. ISSN 1211-9938.

Vítek, T., „Dionýsos“, in: Souvislosti 28, 1 (1996), p. 12-34. ISSN 0862-6928.

Vítek, T., „Cesta běsů“, In: Fjodor M. Dostojevskij, Běsi (přel. B. Mathesius – T. Hašková – Z. Hanusová), Praha: Lidové noviny, 1996, p. 751-768. ISBN 80-7106-176-X.

Vítek, T., „Případ Otto Weininger“, in: Souvislosti 25 (1995), p. 194-197. ISSN 0862-6928.

Reviews

Vítek, T., „Matylda Obryk, Unsterblichkeitsglaube in den Griechischen Versinschriften“, in: Listy filologické 138/1-2 (2015), p. 171-173. ISSN 1634-4561.

Vítek, T., „Seeing the Face, Seeing the Soul, (ed.) Simon Swain“, in: Listy filologické 137/1-2 (2014), p. 189-192. ISSN 1634-4561.

Vítek, T., „Radek Chlup (ed.), Pojetí duše v náboženských tradicích světa“, in: Religio 16, 1 (2008), p. 141-143. ISSN 1210-3640.

Vítek, T., „Présocratiques. Philosophie antique 7, 2007“, in: Listy filologické 131/1-2 (2008), p. 271-276. ISSN 1634-4561.

Vítek, T., „Fustel de Coulanges, Antická obec“, in: Reflexe 23 (2002), p. 127-138.

Translations

Vítek, T., Pseudo-Aristotelés, Physiognomonicus, traktát B. Aithér 2019 [2020], 11, 22. s. 48-64. ISSN 1803-7860.

Vítek, T., „Pseudo-Aristotelův Physiognomicus a okolnosti jeho vzniku“, in: Aithér 4, 7 (2012), p. 23-47.

Rilke, R. M., Sonety Orfeovi/Sonetten an Orpheus, Praha: Herrmann, 2003.

Lambert, M., Středověká hereze, Praha: Argo, 2000. (z anglického originálu Mediaeval Heresy: Pupular Movements from the Gregorian Reform to the Reformation, Oxford – Cambridge (Mass.): Blackwell, 1964).

Kirk, G. S., Raven, J. E., Schofield, M., Předsókratovští filosofové, chap. VII, IX, XI-XIV and XVI, Praha: OIKOYMENH, 2004 (z anglického originálu The Presocratic Philosophers, Cambridge University Press, 19832).

Weininger, O., Pohlaví a charakter, in: Souvislosti 25 (1995), p. 165-193 (z německého originálu Geschlecht und Charakter, Wien – Leipzig 1924). ISSN 0862-6928.

Selected conferences and conference papers

„Metafyzika“, Prague, 1.2. – 2.2. 2018, Department for the Study of Ancient and Medieval Thought, FLÚ AV ČR, Prague, and Czech society for the study of Aristotle. Paper: „Eschatology of Heraclitus.“

„Duše, člověk, morálka: aristotelská a darwinistická tradice“, Olomouc, 7. 12. 2012, Department of philosophy, FF UP, Olomouc. Paper: „Nefilosofické koncepce duše v době archaické a klasické.“

„Realita snu aneb sny v realitě“, Lipnice, 28. 6. 2011, Department of philosophy, FHS UK, Prague. Paper: „Trvanlivost symbolu: byzantské snáře a jejich dědictví.“

„Jak psát o staré filosofii?“, Prague, 26. 6. 2008, Department for the Study of Ancient and Medieval Thought, FLÚ AV ČR, Prague. Paper: „Nové přístupy v bádání o starší filosofii?“

„Platónovo Symposion“, Olomouc, 22. 11. – 23. 11. 2007, Department of Philosophy, FF UP, Olomouc. Paper:Prameny Eróta v Platónově Symposiu.“

Grants and projects

2019-2021: „Soul and Death: the oldest Conceptions of Eschatology in Greek Antiquity", GA ČR 19-00355S (joint applicant).

2013-2016: „Divination in ancient Greece III", GA ČR 13-06134 (joint applicant).

2004-2011: „The foundations of the modern world in the mirror of literature and philosophy", MSM0021620824 (member).

2008-2010: „Norm and its Transgression in Archaic Thinking", GA ČR 401/08/0436 (joint applicant).

1998-2000: „Empedocles", GA ČR 401/98/0382 (applicant).