Matyáš Havrda

Matyáš Havrda, Ph.D., Res. Prof.

havrda[at]flu.cas.cz

 

Res. Prof. 2023, Philological Sciences, Academy of Sciences

Ph.D. 2000, Philosophy, Charles University, Faculty of Arts

M.A. (Mgr.) 1996, Psychology, Charles University, Faculty of Arts

 

Employment

2015– Institute of Philosophy, The Czech Academy of Sciences

2012–2015 Institut für klassische Philologie, Humboldt Universität zu Berlin (Alexander-von-Humboldt Professur, Philip van der Eijk)

2002–2011 Center for Patristic, Medieval and Renaissance Texts, Palacký University Olomouc

Awards

2015–2020 J.E. Purkyně Fellowship (5 years), Czech Academy of Sciences

2009 A.S. Onassis Fellowship (6 months), University of Crete, Rethymno

2003–2004 Fulbright Fellowship (10 months), Institute for Antiquity and Christianity, Claremont, CA, USA

Grants

2023-2025 Credible Medicine: Galen’s Method of Inquiry and Proof, Czech Science Foundation, GA 23-05178S (PI)

2020–2022 Aristotelian Demonstration in the Theory and Practice of Galen’s Medical Science, Czech Science Foundation, GA 20-16937S (PI)

2017–2019 Between Perception and Propositional Thought, Czech Science Foundation, GA 17-05919S (Co-Applicant)

Editorial and institutional responsibilities

2022– member of the Council of the Institute of Philosophy

2022– member of the Editorial Board of Reflexe, a philosophical journal

2021– member of the Editorial Circle of Filosofický časopis, a philosophical journal

2017– Editorial board member, Ancient Philosophy and Religion book series, Brill

2010–2012 Acquisitions Editor, Versita-De Gruyter, Theology and Religious Studies

2002–2015 Co-editor of the series Knihovna raně křesťanské tradice (Early Christian Library), OIKOYMENH publishing house (in collaboration with L. Karfíková)

Peer reviews

Publishing houses

Cambridge University Press, Helsinki University Press, Karolinum, OIKOYMENH, Oxford University Press, Routledge

Journals

Eirene, Filosofický časopis, Graeco-Latina Brunensia, Journal of Early Christian Studies, Journal of the History of Philosophy, Listy filologické, Phronesis, Reflexe, Religio, Revue de l'histoire des religions, Studia theologica

 Publications

Books

2022 Galen’s Epistemology: Experience, Reason, and Method in Ancient Medicine. Eds. R.J. Hankinson and M. Havrda, Cambridge: Cambridge University Press

2021 Afekty a chyby vlastní duše: jejich terapie a léčba, Praha: Oikúmené (Czech translation of Galen’s Affections and Errors of the Soul with Introduction and Textual Comments)

2017 Klement Alexandrijský, ‘Stromata VIII’ (Liber Logicus), introduction, Greek text, Czech translation and notes, Prague: OIKOYMENH 2017, 212 p., ISBN 9788072984725

2016 The So-Called Eighth Stromateus by Clement of Alexandria: Early Christian Reception of Greek Scientific Methodology, Philosophia Antiqua 144; Leiden/Boston: Brill, 373 p., ISBN 9789004310087

2012 The Seventh Book of the Stromateis: Proceedings of the Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, October 21-23, 2010). Ed. M. Havrda, V. Hušek and J. Plátová. Supplements to Vigiliae Christianae 117; Leiden: Brill

2011 Nomina divina. Colloquium Dionysiacum Pragense (Prag, den 30.-31. October 2009). Hg. von L. Karfíková und M. Havrda. Paradosis, Academic Press Fribourg

2009 Klement Alexandrijský, Stromata V. Introduction, Czech translation and notes, Prague: OIKOYMENH, 395 p. (in Czech)

2001 Kléméns Alexandrijský, Pobídka Řekům (Protrepticus). Introduction, translation, and notes, Prague: Herrmann a synové, 221 p. (in Czech)

Studies

[43] 2024 „Logic and Scientific Method,“ in: J. Laskaris, R. Rosen and P.N. Singer (eds.), Oxford Handbook of Galen, Oxford: Oxford University Press (in press)

42] 2024 "The Discovery of chreia: Galen's Method of Teleological Demonstration and Its Aristotelian Background," Early Science and Medicine 29.1 (in press)

[41] 2023 „Fragments of Greek Epistemology in the Stromateis,“ Adamantius 28 (2022) (in press)

[40] 2023 „The Order of Education and Knowledge in Clement of Alexandria“, in: L. Ayres, M. Champion, and M. Crawford (eds.), The Intellectual World of Christian Late Antiquity: Reshaping Classical Traditions, (Cambridge: Cambridge University Press, 2023), 89-99 

[39] 2023 „Je čas akcident pohybu? K antické kontroverzi nad Aristotelovou Fyzikou,“ in: J. Kranát, O. Navrátilová, V. Němec (eds.), Pole plné rozmanitých bylin, Praha: Oikúmené, 2022), 7-27

[38] 2022 „From Problems to Demonstrations: Two Case Studies of Galen’s Method“, in: R.J. Hankinson and M. Havrda (eds.), Galen’s Epistemology: Experience, Reason, and Method in Ancient Medicine, Cambridge: Cambridge University Press, 116–135

[37] 2022 „Introduction,“ in: R.J. Hankinson and M. Havrda (eds.), Galen’s Epistemology: Experience, Reason, and Method in Ancient Medicine, Cambridge: Cambridge University Press (with R.J. Hankinson), 1–12

[36] 2021 „Aristotelská logika jako nástroj řešení problémů,“ Reflexe 61: 21–46

[35] 2021 „Five Views of Definienda in Alexander’s Quaestiones 1.3 and 2.14,“ Elenchos: Journal of Studies on Ancient Thought 42(2): 351-74

[34] 2021 “Clement of Alexandria,“ in M.J. Edwards (ed.), The Routledge Handbook of Early Christian Philosophy (London/New York: Routledge): 357–371

[33] 2020 “Intellectual Independence in Christian and Medical Discourse of the 2nd and 3rd Centuries,” in L. Ayres & H.C. Ward (eds.), The Rise of the Early Christian Intellectual in the Second Century (Berlin: New York, De Gruyter), 81–100

[32] 2020 “Nemesius against Galen on Soul as Mixture,” in A. Pietrobelli (ed.), Contre Galien : critique d’une autorité médicale, de l’Antiquité au premier âge moderne (Paris: Honoré Champion), 63–76

[31] 2019 “Does Aristotle Distinguish Between Common and Specific Topoi in the Rhetoric?” Eirene: Studia Graeca et Latina 55: 179–197.

[30] 2019 “Two Projects of Christian Ethics: Clement, Paed. I 1 and Strom. II 2, 4–6,” Vigiliae Christianae 73: 121–137

[29] 2018 “Duše jako forma podle Alexandra z Afrodisiady,” Reflexe 54: 3–18.

[28] 2017 “Body and Cosmos in Galen’s Account of the Soul,” Phronesis: A Journal For Ancient Philosophy 62: 69–89

[27] 2016 “Clement’s Exegetical Interests in Stromateis VIII,” in Clement’s Biblical Exegesis. Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, May 29-31, 2014), ed. V. Černušková, V. Hušek a J. Plátová (Vigiliae Christianae Supplements 139; Leiden: Brill), 162–78

[26] 2016 „Die Valentinianer,“ in L. Karfíková (ed.), Gnadenlehre in Schrift und Patristik (Freiburg: Herder), 230–246

[25] 2016 „Irenäus von Lyon,“ in L. Karfíková (ed.), Gnadenlehre in Schrift und Patristik (Freiburg: Herder), 247–265

[24] 2016 „Klemens von Alexandrien,“ in L. Karfíková (ed.), Gnadenlehre in Schrift und Patristik (Freiburg: Herder), 282–301

[23] 2015 “The Purpose of Galen’s Treatise On Demonstration,” Early Science and Medicine 20: 265–287

[22] 2013 “Textual Notes on Stromata VIII,” Mnemosyne 66: 761–768

[21] 2012 “Categories in Stromata VIII,” Elenchos 33: 197–225

[20] 2012 “Demonstrative Method in Stromateis VII,” in The Seventh Book of the Stromateis: Proceedings of the Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, October 21-23, 2010), ed. M. Havrda, V. Hušek, and J. Plátová (Vigiliae Christianae Supplements 117, Leiden: Brill), 261–275

[19] 2012 „Poznávat jako Asklépios: Zkušenost a rozum v lékařské diagnostice Galéna z Pergamu,“ in Medicína mezi jedinečným a univerzálním, ed. S. Fischerová and A. Beran (Červený Kostelec: Mervart), 97–115

[18] 2011 “Galenus Christianus? The Doctrine of Demonstration in Stromata VIII and the Question of its Source,” Vigiliae Christianae 65: 343–375

[17] 2011 “Grace and Free Will according to Clement of Alexandria,” Journal of Early Christian Studies 19: 21–48

[16] 2011 „Milost jako pokračující tvoření: Irenej z Lyonu,“ in Milost v patristice, ed. L. Karfíková and J.A. Dus (Jihlava: Mlýn), 53–76

[15] 2010 “Some Observations on Clement of Alexandria, Stromata, Book Five,” Vigiliae Christianae 64: 1–30

[14] 2009 „Duše a intelekt v Klementově interpretaci via eminentiae,“ Aither 2: 109–128

[13] 2009 „Milost a svoboda v myšlení Klementa Alexandrijského,“ in Milost v antické, židovské a křesťanské tradici, ed. J.A. Dus and L. Karfíková (Jihlava: Mlýn), 153–180

[12] 2008 „Jak správně chytat míč: Přirozenost a cíl člověka v myšlení Klementa z Alexandria,“ in Přirozenost ve filosofii minulosti a současnosti, ed. L. Chvátal and V. Hušek (Brno: CDK), 67–80

[11] 2008 „Tomášova kniha,“ in Rukopisy z Nag Hammádí 1, Kodex II/2-7, ed. W.B. Oerter and P. Pokorný (Praha: Vyšehrad), 287–299

[10] 2007 „Kniha Elchasai,“ in Proroctví a apokalypsy: Novozákonní apokryfy III, ed. J.A. Dus (Praha: Vyšehrad, 2007), 127–141

[9] 2007 „Víra jako anticipace smyslu. K filosofii víry Klementa Alexandrijského,“ in Miscellanea patristica. Studie ke Klementovi z Alexandrie, Mariu Victorinovi, Ambrosiastrovi a Maximu Confessorovi, ed. V. Hušek, L. Chvátal, and J. Plátová (Brno: CDK), 7–21

[8] 2007 “Grace in Valentinian Soteriology,” Institute for Antiquity and Christianity Occasional Papers Series, No. 50, Claremont: IAC, 24 p.

[7] 2004 „Antické mysterijní motivy v Naassénském traktátu,“ in Druhý život antického mýtu, ed. J. Nechutová (Brno: CDK), 43–57

[6] 2004 „Valentinovské pojetí milosti,“ in Milost podle Písma a starokřesťanských autorů, ed. L. Karfíková and J. Mrázek (Jihlava: Mlýn), 110-135

[5] 2003 „Aritmetické spekulace valentinovce Marka,“ in Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci, ed. L. Karfíková and Z. Šír (Brno: CDK), 53–60

[4] 2002 „Hledání věčného tvaru: Výklad zlomku z Valentinovy homilie,“ in Mediterranea, FS Z. Kratochvíl, ed. M. Havrda, R. Chlup, and T. Vítek (Praha), 136–153

[3] 2002 „Mýtus o Šimonově Heleně,“ Religio 2: 267–279

[2] 2001 „Evangelium podle Egypťanů,“ in Neznámá Evangelia: Novozákonní apokryfy I, ed. P. Pokorný and J.A. Dus (Praha: Vyšehrad), 224–226

[1] 1999 „Od nicoty k nicotě barvami světa: Dějinné drama a úloha člověka v basileidovské theologii,“ Souvislosti, 3–4/41–42: 167–177

Reviews

2023 rec. R. Vinkesteijn, Philosophical Perspectives on Galen of Pergamum: Four Case-Studies on Human Nature and the Relation Between Body and Soul. Leiden/Boston: Brill 2022, Plekos: Elektronische Zeitschrift für Rezensionen und Berichte zur Erforschung der Spätantike, 25, on-line

2023 rec. T. Matějčková, Kdo tu mluvil o vítězství? Osm cvičení ve filosofické rezignaci, Praha, Karolinum 2022, Filosofický časopis 71, 539-543, on-line

2021 rec. J. M. F. Heath, Clement of Alexandria and the Shaping of Christian Literary Practice: Miscellany and the Transformation of Greco-Roman Writing, Classical Review 71/2, 362-364

2020, rec. Aristotelés, Kategorie, Praha: Oikúmené, 2018, Reflexe 59/2020: 223–232

2020, rec. P. Bouras-Vallianatos and B. Zipser (eds.), Brill's Companion to the Reception of Galen, Leiden – Boston: Brill, 2018, Eirene: Studia Graeca et Latina 56 (2020): 347–349

2012 rec. Andrew C. Itter, Esoteric Teaching in the Stromateis of Clement of Alexandria (Supplements to Vigiliae Christianae, 97; Brill 2009), Adamantius 18: 573–579

2011 “Corpus Hermeticum: Pohled z okraje,” rec. R. Chlup, Corpus Hermeticum, Praha: Herrmann a synové, 2007, Religio 1: 127–130

2009 “Šedinův tanec metafor,” rec. M. Šedina, Bakchantky a včely, Praha: Oikúmené, 2007), Auriga (ZJKF) 51: 160–163

2001 “Nad novým překladem Órigena,” rec. Órigenés, O Písni písní, Praha: Herrmann a synové, 2000, přel. M.C. Putna a J. Sitár), Souvislosti 47.1: 198–206

Occasional translations to Czech

2023 Euripides, Bacchae, translation from the Greek for the stage translation of P. Borkovec, Praha: Národní divadlo

2008 “Tomášova kniha.” Introduction, translation from the Coptic, and notes, in Rukopisy z Nag Hammádí 1, Kodex II/2-7. Ed. W.B. Oerter, P. Pokorný (Praha: Vyšehrad), 287–299

2007 “Kniha Elchasai.” Introduction, translation from the Greek, and notes, in Proroctví a apokalypsy: Novozákonní apokryfy III. Ed. J.A. Dus (Praha: Vyšehrad, 2007), 127–41

2005 “Justin gnostik (Hippolytos, Refutatio V,22-28),” translation from the Greek, Plav, 17–22

2001 “Evangelium podle Egypťanů.” Introduction, translation from the Greek, and notes, in Neznámá Evangelia: Novozákonní apokryfy I. Ed. P. Pokorný, J.A. Dus (Praha: Vyšehrad), 224–226

2002 Aischylos, Oresteia, translation from the Greek and notes (published at academia.edu); for the stage translation of P. Borkovec, Praha: Národní divadlo

1999 Sofoklés, Král Oidipús, translation from the Greek and notes, for the stage translation of P. Borkovec, Brno: Větrné mlýny

Organised Conferences & Workshops

2023

"Alexander Meets Galen: Aristotle's Physics in Dialogue Between Medicine and Philosophy," International Workshop, Czech Academy of Sciences, Institute of Philosophy, May 19

2022

„Proof in Natural Philosophy: Between Antiquity and the Early Modern Period,“ International Conference, Czech Academy of Sciences, Prague, Vila Lanna, May 19–21

2019

“Experience and Reasoning in Scientific Methodology: Between Antiquity and the Early Modern Period.” International Conference, Czech Academy of Sciences, Prague, Villa Lanna, May 9–11

“Five lectures on the Philosophy and Historiography of Science.” A series of lectures/workshops by John A. Schuster, May 13, 14 and 17 (in collaboration with L. Kvasz)

2018

“Prague Galen Workshop”: Czech Academy of Sciences, Institute of Philosophy, July 16–18

2017

“Liber Logicus (‘Stromata VIII’) by Clement of Alexandria: Proof, Inquiry, Scepticism, Causation in an Early Christian Text”: An International Workshop, Czech Academy of Sciences, Prague, Villa Lanna, April 20–22

“Galen’s Epistemology”: International Workshop, Czech Academy of Sciences, Prague, Villa Lanna, October 19–21

2015

“The Other Clement of Alexandria: New Perspectives”: Workshop at the XVII International Conference on Patristic Studies, Oxford, August 10–14 (in collaboration with J.L. Kovacs and P.-A. Siejkowski)

2010

“Colloquium Clementinum: De septimo Clementis Stromateorum libro”: International conference on Clement of Alexandria, Olomouc, October 21–23 (in collaboration with V. Hušek and J. Plátová)

2009

“Nomina divina: Colloquium Dionysiacum Pragense”: International conference on Dionysius Areopagite, Prague, October 30–31 (in collaboration with L. Karfíková)

Courses & reading groups

2019

“The Origin of Symbolic Mathematics”: A workshop with Burt A. Hopkins, Institute of Philosophy, The Czech Academy of Sciences, September 26–November 18, once a week (organised in collaboration with Š. Holub, MFF UK)

2018/2019

“Vědění a důkaz: Aristotelovy Druhé analytiky,” Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University Prague, WS, once a week (in collaboration with R. Roreitner, UFaR)

2017/2018

“Ancient Theories of Predication,” Institute of Philosophy, The Czech Academy of Sciences, WS & SS, twice a month (in collaboration with Ansten Klev)

2016/2017

[1] “Alexandr z Afrodisiady: Duše a intelekt,” Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University Prague, WS, once a week (in collaboration with V. Němec)

[2] “Aristotle’s Posterior Analytics,” Institute of Philosophy, The Czech Academy of Sciences, WS & SS, twice a month (in collaboration with L. Kvasz)

2014/2015

[1] “Galen Lesekurs,” Institute for Classical Philology, HU Berlin, SS, once a week

[2] “Galen on Demonstrative Knowledge,” Hauptseminar, Department of Philosophy, HU Berlin, WS, once a week

2011/2012

”Počátky křesťanské filosofie,” Department of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University Prague, WS, once a week

Talks (since 2009; *invited)

2023

*[1] "Method of Inquiry in Galen's Pharmacology." Seminar "Physiologies médicales et philosophiques," Sorbonne Université, March 31 (organized by J. Devinant)

[2] "is Time an Accident of Motion? Dem. VIII and Aristotle's Physics IV." Workshop "Alexander Meets Galen: Aristotle's Physics in Dialogue Between Medicine and Philosophy," Czech Academy of Sciences, Institute of Philosophy, May 19 (organized by M. Havrda)

*[3] "Why the Atomists are Wrong and Hippocrates is Right: Galen's Arguments about the Elements." Conference "Ancient Greek Concepts of Mixtures." Institute of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Arts, Charles University Prague, June 23-24 (organized by H. Bartoš)

*[4] "Clemen's Use of 'the Ancients': the Case of Theophrastus, fr. 301B Fortenbaugh et al. Conference "Clement of Alexandrie and the classical tradition: An interdisciplinary approach." Universita degli Studi di Napoli Federico II, September 28-29 (organized by L. Arcari and L. Miletti)

2022

*[1] „Univerzálie podle Alexandra z Afrodisiady.“ Ancient Philosophy Colloquium, Charles University, Institute of Philosophy and Religious Studies, April 13 (organised by R. Roreitner)

[2] „Galen’s Treatise On Demonstration: Research Update.“ International Conference "Prehistoric, ancient and medieval medicine: New perspectives and challenges for the twenty-first century", Charles Universaity, First Faculty of Medicine, September 21–23 (organised by T. Alušík)

*[3] “Persuasive Premisses in Galen's Physiology.” Centre for the Study of Medicine and the Body in the Renaissance (CSMBR), Institutio Santoriana - Fondazione Comel, Pisa, Italy, October 12 (organised by F. Bigotti), on-line

*[4] “Persuasive Premisses in Galen's Physiology.” Institut für klassische Philologie, HU Berlin, October 24 (organised by P.J. van der Eijk)

*[5] „Je čas akcident pohybu? K antické kontroverzi nad Aristotelovou Fyzikou.“ Ancient Philosophy Colloquium, Charles University, Institute of Philosophy and Religious Studies, November 9 (organised by Š. Špinka)

*[6] “Galen’s Treatise On Demonstration: Research Update.” Institut für Orientalistik, Universität Wien, December 9 (organised by E. Wakelnig)

2021

[1] „Galen and Aristotle on Teleological Demonstration.“ Institut für klassische Philologie, HU Berlin, February 17, on-line (organised by P.J. van der Eijk)

*[2] „V jakém smyslu je křesťanská filosofie filosofií a v jakém smyslu jí není?“ Patristic Society of the Czech Republic, March 22, on-line

[3] „Aristotelská logika jako nástroj řešení problémů.“ Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences, April 29, on-line (organised by P. Dvořák)

[4] *“Fragments of Greek Epistemology in the Stromateis” Conference « Giornata Internazionale di Studio : La tradizione dei testi classici in Clemente di Alessandria », Università di Bologna, September 16, 2021, on-line (organized by A. Cacciari, D. Tripaldi and L. Perrone)

[5] *“Persuasive Premisses in Galen’s Physiology.” Conference “Human Nature: Medical and Philosophical Perspectives in the Work of Galen of Pergamum,” University of Utrecht, September 23-25, 2021 (organized by T. Tieleman)

2020

*[1] “Galen on Appropriate Premisses.” Institut für klassische Philologie, HU Berlin, February 10 (organised by P.J. van der Eijk)

2019

[1] “The Order of Education and Knowledge in Clement of Alexandria.” Paper read at the 18th International Patristics Conference in Oxford, August 19–24 (workshop “Modes of Knowing and Ordering of Knowledge”, organised by M. Champion)

[2] “Alexander, Quaestio I 3: The Objects of Definition.” Conference “Les Quaestiones d’Alexandre d’Aphrodise”, Université de Lyon, October 10–12 (organised by G. Guyomarc’h)*

[3] “Nicomachean Ethics VIII 11: Household, Polis, and Friendship.” Conference Nicomachean Ethics VIII.8-IX.3, Institute of Philosophy and Religious Studies, Charles University Prague, Kampus Hybernská, Noveber 17–18 (organised by J. Jirsa)*

[4] “Response to: Alvise Lagnerini, ‘Induction in Alexander of Aphrodisias’.” The 2nd Central European Graduate Conference in Ancient Philosophy, Institute of Philosophy and Religious Studies, Charles University Prague, November 1–2 (organised by R. Roreitner and O. Krása)*

[5] “Galen on Appropriate Premisses.” Invited Lecture, Philosophishes Seminar, Eberhard Karls Universität Tübingen, November 7 (organised by K. Corcilius)*

2018

[1] “Clement of Alexandria on Theoretical Knowledge.“ Workshop “Science and Religion in Late Antiquity”, Princeton University, Department of Religion, May 6 (organised by M. Vidas)*

[2] “Response to: Miira Tuominen.“ Workshop “Aristotle on νοῦς”, Department of Philosophy and Religious Studies, Charles University Prague, June 15–16 (organised by R. Roreitner)*

[3] “Alexander De mixtione, ch. 11–12.“ Alexander's De Mixtione, Crux Workshop, Université de Lyon, September 27–29 (organised by G. Guyomarc'h)*

[4] “Aristotle, Rhetoric I.2 1358a1-35.“ Aristotle‘s Rhetoric 1.1-6, SEAAP Workshop, Department of Philosophy and Religious Studies, Charles University Prague, November 22–23 (organised by J. Jirsa)*

2017

[1] “Liber Logicus: Introduction.” International workshop “Liber Logicus (‘Stromata VIII’) by Clement of Alexandria: Proof, Inquiry, Scepticism, Causation in an Early Christian Text,” Czech Academy of Sciences, Prague, Villa Lanna, April 20–22 (organised by M. Havrda)

[2] “Aristotle’s Instructions on the Method of Scientific Inquiry.” Ancient Philosophy Summer School, Ružomberok, Slovakia, July 7, 2017, 60 mins. (organised by P. Labuda)*

[3] “Alexander of Aphodisias on the Substance of the Soul.” Ancient Philosophy Summer School, Ružomberok, Slovakia, July 9, 2017, 60 mins. (organised by P. Labuda)*

[4] “Aristotle: Posterior Analytics II 16.” International colloquium Aristotle, Posterior Analytics II, Department of Philosophy and Religious Studies, Charles University Prague, September 26–30, 60 min. (organised by H. Bartoš)*

[5] “From Problems to Demonstrations: Two Case Studies on Galen’s Method.” International conference “Galen’s Epistemology,” Czech Academy of Sciences, Prague, Villa Lanna, October 19–21, 90 mins. (organised by M. Havrda)

[6] “O vášních a omylech duše: Antická psychoterapie.” Public lecture, Týden vědy a techniky, Czech Academy of Sciences, November 6, 60 mins.

2016

[1] “Důkaz v antické přírodovědě: Aristotelés a Galén.” Seminar Work in Progress, Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences, Prague, January 29, 2016, 120 mins. (organised by V. Mikeš)*

[2] “General Introduction and Presentation of ‘Stromata’ VIII, i 1–ii 3 [pp. 80.1–82.11].” Colloquium La teoria aristotelica della dimostrazione in uno scritto patristico: Aristotele, “Analitici secondi” e [Clemente Alessandrino], “Stromati” VIII, Università degli studi dell’Aquila Dipartimento di scienze umane, L’Aquila, March 10, 2016, 90 mins. (organised by A. Longo and M. Bonelli)*

[3] “Clement of Alexandria’s Project of Christian Philosophy.” Pontificia Università della Santa Croce, Rome, April 9, 2016, 120 mins. (organised by Giulio Maspero and Ilaria Vigorelli)*

[4] “Body and Cosmos in Galen’s Account of Cognitive Activities.” Conference The Body’s Mind and the Mind’s Body: Bodily States and Cognition in the Greek, Arabic and Hebrew Philosophical and Medical Traditions, Université de Genève, Geneva, April 11–13, 2016, 45 mins. (organised by K. Ierodiakonou, N. Germann, and G. Freudenthal)*

[5] “Duše a tělo v Galénově lékařské psychologii.” Ancient Philosophy Summer School, Ružomberok, Slovakia, Mai 31, 2016, 60 mins. (organised by P. Labuda)*

[6] “Důkaz v antické přírodovědě.” Ancient Philosophy Summer School, Ružomberok, Slovakia, June 2, 2016, 60 mins. (organised by P. Labuda)*

[7] “Intellectual Independence and the Role of Philosophy in Christian and Medical Discourse of the 2nd century.” Colloquium The Rise of the Christian Intellectual in the Second Century, Australian Catholic University, Rome, July 27–29, 2016, 45 mins. (organised by L. Ayres)*

[8] “Aristotle, NE V.4, 1132a19-b20.” International colloquium Aristotle, Nicomachean Ethics V.1–4, Department of Philosophy and Religious Studies, Charles University Prague, September 14–16, 60 mins. (organised by J. Jirsa)*

[9] “Nemesius Against Galen on Soul as Mixture.” Conference Contre Galien : critique d’une autorité médicale, de l’Antiquité au premier âge moderne, Université de Reims Champagne-Ardenne, Reims, September 29–October 1, 2016, 45 mins. (organised by A. Pietrobelli)*

2015

[1] “The Discovery of chreia: The Aim and Method of Galen’s Treatise On the Usefulness of the Parts.” Colloquium ‘Galen’s Natural Philosophy’, organised by the research training group Philosophy, Science and the Sciences, HU Berlin, October 26–27, 2015, 45 mins. (organised by P.N. Singer)*

[2] “The Origin and Purpose of Stromata VIII: The Riddle Revisited.” Paper read at the 17th International Patristics Conference in Oxford, August 10–14, 2015 (Workshop The Other Clement of Alexandria: New Perspectives), 60 mins. (organised by M. Havrda, J.L. Kovacs and P.-A. Siejkowski)

[3] “‘Rationalism, Empiricism, and Scepticism’: An Introduction.” Workshop with James Allen on his book Inference from Signs (OUP 2001), BAW/Topoi, Berlin, June 29–July 1, 2015, 60 mins. (organised by R. Witwer)*

[4] “Clement and Galen: Some Conclusions.” Montagscolloquium, AvH Group, HU Berlin, Mai 4, 2015, 120 mins. (organised by P. van der Eijk)*

[5] “Fate and Free Will in the Early Christian Debate: The Valentinians and Origen.” University of Durham, Durham-Milan Workshop on Fate, February 13–14, 2015, 45 mins. (organised by G. Boys-Stones)*

2014

[1] “Galenic Logic in Early Christian Sources.” Ancient Philosophy workshop of the research training group Philosophy, Science and the Sciences Berlin, December 17, 2014, 120 mins. (organised by J. Beere)*

[2] “The Purpose of Galen’s Treatise On Demonstration.” Colloquium Angewandte Epistemologie in antiker Philosophie und Wissenschaft, University of Trier, July 5–6, 2014, 45 mins. (organised by G. Wöhrle und B. Strobel)

[3] “Clement’s Exegetical Interests in Stromata VIII.” Colloquium Clementinum II: Clement’s Biblical Exegesis, Palacký University Olomouc, May 29–31, 2014, 45 mins. (organised by V. Černušková, V. Hušek, and J. Plátová)

[4] “Příčiny a tělesnost: Na okraj jedné kontroverze v tzv. osmé knize Stromat Klementa Alexandrijského.” Seminar Work in Progress, Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences, Prague, April 22, 2014, 120 mins. (organised by V. Mikeš)* 2013

[1] “Galen, PHP VII 5, 22–46.” TOPOI workshop ‘Mapping Body and Soul’, Berlin, November 21–23, 2013 (organised by R. Witwer and P. van der Eijk)*

[2] “‘Is the Embryo an Animal or Not?’ Problems for Demonstration in Strom. VIII.” Montagscolloquium, AvH Group, HU Berlin, June 17, 2013 (organised by P. van der Eijk)*

2012

“Stromata VIII as a Guide to Galen’s Theory of Demonstration.”AvH Group, HU Berlin, October 1, 2012 (organised by P. van der Eijk)*

2011

“Auxiliary Cause in Clement’s Stromata.” Paper read at the 16th International Patristics Conference in Oxford, August 8–12, 2011

2010

[1] “Demonstrative Method in Stromata VII: Context, Principles and Purpose.” Paper read at the Colloquium Clementinum: De septimo Clementis Stromateorum libro (international conference on Clement of Alexandria), Palacký University Olomouc, October 21–23, 2010 (organised by M. Havrda, J. Plátová and V. Hušek)

[2] “Zkušenost a rozum v Galénově lékařské diagnostice.” Lecture at the Faculty of Natural Sciences, Charles University Prague, April 9, 2010

2009

“Beyond Doubt: Arguments for the Possibility of Knowledge in Hellenistic Philosophy.” Lecture at the Department of Philosophy and Social Studies, Panepistimio Kritis, Rethymno, Greece, Mai 7, 2009 (organised by G. Karamanolis)*