Milan Žonca

PhDr. Milan Žonca, Ph.D. (1985)

mzonca[at]flu.cas.cz

Milan Žonca je historik judaismu a religionista. Vystudoval hebraistiku a religionistiku na FF UK v Praze. Doktorské studium absolvoval na School of History, Queen Mary, University of London (PhD, 2015) pod vedením prof. Miri Rubin. V současné době je postdoktorandem na Filozofickém ústavu AV ČR (od 2016). Působí také jako odborný asistent na Katedře Blízkého východu FF UK v Praze (od 2014) a jako juniorský člen výzkumného týmu Univerzitního centra pro studium antické a středověké myšlenkové tradice (od 2016).

Mezi jeho badatelské zájmy patří kulturní a intelektuální dějiny Židů v pozdním středověku, recepce aristotelského myšlení v judaismu, zejména ve středoevropském prostoru, židovské teorie studia, středověká židovsko-křesťanská polemika a mezináboženská interakce.

Publikace, prezentace

Monografie

Nachmanidovy polemiky [The Polemics of Naḥmanides] (Praha: Academia, 2012), ISBN 978-80-200-2208-0, 260 s.

Studie

“Menaḥem ben Jacob Shalem and the Study of Philosophy in Late Medieval Prague”, in: Ota Pavlíček (ed.), Studying the Arts in Late Medieval Bohemia (Turnhout: Brepols, forthcoming).

“Avigdor Ḳara’s Appeal Reconsidered: A Transcription and English Translation of a Begging Letter Written by a Late Medieval Scholar from Prague”, Judaica Bohemiae, 54:2 (2019), 31–48.

„Jüdische Siegel und Stempel aus Dambořitz“ (spoluautoři Tereza Dlesková, Pavel Kocman), Judaica Bohemiae, 54:1 (2019), 67–92.

‘The “Imagined Communities” of Yom Ṭov Lipman Mühlhausen: Heresy and Communal Boundaries in Sefer Niẓẓaḥon’, in: Christoph Cluse and Lukas Clemens (eds.),The Jews of Europe around 1400: Disruption, Crisis and Resilience (Wiesbaden: Harrasowitz, 2018), 95–119.

‘“…And Order Was Upset”: Easter, the Eucharist, and the Jews of Prague, 1389’, in: Jonathan Adams and Cordelia Heß (eds.), The Medieval Roots of Antisemitism: Continuities and Discontinuities from the Middle Ages to the Present Day (New York: Routledge, 2018), 287–305.

‘Židovská konverze ke křesťanství ve středověku mezi metaforou a realitou’ [‘Jewish Conversion to Christianity in the Middle Ages Between Metaphor and Reality’], Religio 25:2 (2017), 189–204

‘Několik poznámek k intelektuálnímu profilu Avigdora Kary’ [‘Some Remarks on the Intellectual Profile of Avigdor Kara’], in: Daniel Boušek, Magdalena Křížová, Pavel Sládek (eds.), Dvarim meatim: Studie pro Jiřinu Šedinovou [Festschrift for Jiřina Šedinová] (Praha: Faculty of Arts, 2016), 35–56.

Dizertace

Difference and Intellectual Diversity in Late-Medieval Ashkenaz, 1350–1500 (PhD thesis, Queen Mary, University of London, 2015), 296 s.

Školitelka: Prof Miri Rubin

Zkušební komise: Prof Ada Rapoport-Albert (UCL), Prof Israel J. Yuval (Jerusalem)

Recenze

„Ephraim Kanarfogel, The Intellectual History and Rabbinic Culture of Medieval Ashkenaz“, Journal of Intellectual History and Political Thought , 2 (2013), 232–238.

„Paola Tartakoff, Between Christian and Jew: Conversion and Inquisition in the Crown of Aragon, 1250–1391“, Parergon , 30 (2013), 280–282.

„Joseph Canning, Ideas of Power in the Late Middle Ages, 1296–1417“, Journal of Intellectual History and Political Thought , 1 (2012), 261–264.

„Jiřina Šedinová et al., Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu: Mezi izolací a integrací“, Asian and African Studies , 20 (2011), 301–302.

„Zdeněk Müller, Jeruzalém mezi minulostí a budoucností“, Nový Orient , 59 (2004), 63 .

Konferenční příspěvky (výběr)

The Old Law in Bohemian Reform Discourse: Matthias of Janov on Jews and Judaism

‘Thinking with and against the Jews. Christian Understandings of the Old Law, 1100-1500’, Queen Mary University of London, 7–8 November 2019

Polemical Motifs in Yom Tov Lipman Mühlhausen’s Sefer nizahon

‘Religionsgespräche und Religionspolemik in Mittelalter’, Tagung des Konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche Geschichte, Reichenau, 8–11 October 2019

Christianity and Christians in Yom Tov Lipmann Mühlhausen’s Sefer Niẓaḥon

XIth Congress of the European Association of Jewish Studies, Kraków, 15–19 July 2018

Yom Tov Lipmann Mühlhausen and his 1399 ‘Disputation’ with Pessah/Peter

Disruption and Resilience in Later Medieval Ashkenaz: Jewish Experience and Jewish Reactions, 1350–1520, Universität Trier, 9–10 July 2018

Menahem ben Jacob Shalem and the Study of the Guide of the Perplexed in 1 5th-Century Ashkenaz

17th World Congress of Jewish Studies, Hebrew University, Jerusalem, 6 August 2017

The Soul in Philosophical Critique of Kabbalah in Late-Medieval Ashkenaz

‘A Key to the Soul: Philosophical Knowledge, Spiritual Life, and Religious Identity in Medieval Judaism (1250–1600)’, Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 12-13 June 2017.

Greek Wisdom in Jerusalem: Medieval Jewish Encounters with Aristotelian Texts in and Around Prague

‘Studying the Arts in Medieval Bohemia: Production, Reception and Transmission of Knowledge at the Arts Faculty of Prague University in the Middle Ages’, 2nd Annual Meeting of Societas Artistarum, Prague, 9 December 2016.

The Three Faces of a Jewish Scholar: The Jewish Community of Prague and the Intellectual Landscape of Late-Medieval Ashkenaz

‘Intervowen Regional Worlds: Jews and Christians in Bavaria, Bohemia and Austria (1349-1648)’, Conference organised by the Seminar for History at LMU Munich in cooperation with the Institute of History of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Regensburg, 13 September 2016.

Jewish-Christian Polemic and Violence in Fourteenth-Century Prague

‘The Medieval Roots of Antisemitism’, The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities, Stockholm, 9 February 2015

The Discourses of Heresy in Yom Tov Lipman Mühlhausen’s Sefer Niẓaḥon

Xth Congress of the European Association of Jewish Studies, Paris, 24 July 2014.

Nuancing the Errors of the Jews: Talmud and Heresy in the 13th and 14th-century Anti-Jewish Polemics

International Medieval Congress 2014, University of Leeds, Leeds, 9 July 2014.

Jews as Members of the Urban Community in Pre-Hussite Prague

‘Jews in Medieval Town: Urban Space in the Middle Ages – A Place of Coexistence and Conflicts’, Institute of History of the Academy of Sciences of the Czech Republic & Centre for Medieval Studies, Prague; 28 November 2013.

The ‘Imagined Communities’ of Yom Tov Lipman Mühlhausen: Heresy and Communal Boundaries in Sefer Nizahon

‘European Jewry Around 1400: Disruption, Crisis, and Resilience’, Arye Maimon-Institut für Geschichte der Juden, Universität Trier, Germany, 2 October 2013.

Israel ben Abraham: An Ashkenazic Translator of Latin Scholastic Texts?

‘The Jews and the Sciences’, The British Association of Jewish Studies Annual Conference, University College London, 28 June 2012.

Rationalism and Heresy: Jews in the Intellectual Landscape of Late Fourteenth-Century Prague

German History Society Annual General Meeting, King’s College, London; 9 September 2011.

Grantové projekty

Juniorský člen řešitelského týmu Univerzitního centra pro studium antického a středověké myšlenkové tradice (UNCE/HUM/016) (2018–)

Odborný spolupracovník v projektu GAČR č. 15-09766S Obraz mezináboženských vztahů ve středověké Aragonii v díle Šeloma ibn Adreta a Profiata Durana (2015–2016, FF UK)

Odborný spolupracovník v projektu GAČR č. 401/08/0426 Filosofické a náboženské myšlení judaismu (2008–2013, FF UK)

Vědecko-organizační aktivity

Předseda akademické rady Pražského centra židovských studií

Člen redakční rady edice Judaica ve vydavatelství Academia a redakční rady edice Medium ve Vydavatelství FF UK

Recenzent pro odborné časopisy Religio: Revue pro religionistiku a Judaica Bohemiae

Členství

European Association of Jewish Studies

Medieval Academy of America