Jaroslav Daneš

PhDr. Ivan Müller, B.A., M.A., PhD.

ijmul[at]seznam.cz

Vzdělání

PhD. – uznani PhDr. Ministerstvem skolstvi CR na doporuceni FSV UK v Praze, 1999

PhDr. – Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg im Breisgau, Nemecko, 1987

M.A. – University of Windsor, Ontario, Kanada, 1975

B.A. – University of Windsor, Ontario, Kanada, 1970

Zaměstnání a badatelská činnost

1971-72, Research Assistent, University of Western Ontario, Ontario, Kanada

1974-75, Teaching Assistent, University of Windsor, Ontario, Kanada

1980-90, vědecká spolupráce s Raimundus Lullus Institut, Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg, Německo

1991-2008 odborný asistent FSV UK v Praze

2003-2013 zaměstnanec Filosofického Ústavu AV ČR

2008-2012 výuka na CEVRO Institut

2009-2011 odborný asistent UJEP v Ústí nad Labem

Jeho hlavním badatelským zájmem je zkoumání pozdně středověké realistické filosofie tak jak ji nacházíme v textech Jana Wyclifa. Wyclifovo myšlení je totiž důležité nejen jako součást evropského myšlení jako takového, ale zejména jako hlavní filosofická inspirace filosofického myšlení mistrů pražské univerzity na přelomu 14. a 15. století, kteří byli intelektuálními předchůdci husitského hnutí.

Vědecké zaměření: středověká a moderní filosofie, politické myšlení, příprava a vydávání filosofických děl Jana Wyclifa

Publikační činnost

Vydal

J. Wyclif, De universalibus, I. Müller (editio princeps spisu), Oxford University Press 1984.

Připravuje k vydání

J. Wyclif, De Ideis, I. Müller – V. Herold, (editio princeps spisu), Leiden, NL.

J. Wyclif, De intellectione Dei, Leiden, NL

J.Wyclif, De volutione Die, Leiden, NL

Publikace

Úvod ke druhému svazku, in: Dějiny politického myšlení, II/1 a 2 Praha 2011, 1140 str. (vyd. spolu s V. Herold, I. Müller), str. 7-11, ISBN 978-80-7298-169-4, 978-80-7298-468-8

Barbarská království, in: Dějiny politického myšlení, II/1, Praha 2011, 1140 str., str. 123-154, ISBN 978-80-7298-169-4, 978-80-7298-468-8

Počátky politického myšlení na Západě, in: Dějiny politického myšlení, II/1, Praha 2011, 1140 str., str. 308-403, ISBN 978-80-7298-169-4, 978-80-7298-468-8

Zápas mezi mocí světskou a duchovní, in: Dějiny politického myšlení, II/1,  Praha 2011, 1140 str., str. 447-517, ISBN 978-80-7298-169-4, 978-80-7298-468-8

Dante, Ockham a Marsilius z Padovy, in: Dějiny politického myšlení, II/ 2, Praha 2011, 1140 str., str. 7-92, ISBN 978-80-7298-169-4, 978-80-7298-468-8.

Moc podle Skinnera: stát jako fikce, in: D. Kroupa (vyd.), Současné teorie moci, Ústí n. L. 2010, str. 85-90.

Commentarius in I-IX capitula tractatus "De universalibus" Iohannis Wyclif Stephano de Palecz ascriptus, Praha 2009 (kritická edice).

Studium dějin filosofie jako hledání české a evropské identity, in: Aithér,  Praha 2009.

Kolik médií snese (či si může dovolit) demokratická společnost?, in: J . Němec-  M. Šůstková (vyd.), III. kongres českých politologů, Olomouc 8.-10. 9., Praha a Olomouc 2006, s. 617-627.

Was Wyclif a Philosophic Extrimist?, in: Z.V.David – R.Holeton (vyd.), The Bohemian Reformation and Religious Practice, sv. 8, Praha, 2011, s. 18-29.

Grantové projekty

Spoluřešitel grantu GAČR a spoluvydavatel: Dějiny politického myšlení, II (GAČR 2003-2005)